Publikationer

Filter
Beställd rapport
2019

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi: Valtakunnallinen arviointi

Aaltio, E. & Isokuortti, N. K. H., mar 2019, Helsinki: THL. 168 s. (Raportti; nr. 3/2019)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Terveyssosiaalityö näkyväksi: Terveyssosiaalityön tarve, interventiot ja ajankäyttö

Yliruka, L., Heinonen, J., Satka, M., Metteri, A. & Alatalo, T., 30 dec 2019, Helsinki: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus socca. 21 s. (Soccan työpapereita; vol. 2019, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2017

Social Work Education in Finland: Courses for Competency

Sanna Lähteinen & Suvi Raitakari & Kaija Hänninen & Anniina Kaittila & Taru Kekoni & Suvi Krok & Pia Skaffari , 2017, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. 19 s. (SOSNET julkaisuja; nr. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil

Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen

Sanna Lähteinen & Suvi Raitakari & Kaija Hänninen & Anniina Kaittila & Taru Kekoni & Suvi Krok & Pia Skaffari , 2017, Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. 19 s. (SOSNET julkaisuja; nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
Fil
2016

En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland

Wrede-Jäntti, M. M. E. & Wester, C., 8 apr 2016, 150 red. Helsingfors: Folkhälsan Utbildning Ab. 72 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Mental health among youth in Finland

Wrede-Jäntti, M. M. E., 22 dec 2016, Stockholm: Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 53 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Mental health among youth in Åland

Wrede-Jäntti, M. M. E., 22 dec 2016, Stockholm: Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 29 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång
2013

Kulttuuritulkkitoiminta Empowerment of Families with Children -hankkeessa

Heino, E., 2013, 14 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kokko, R-L. & Saikku, P., 2013, THL. 21 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Työllistämishankkeiden arvioinnin näkökulmia, Työpaperi 40/2013

Kokko, R-L. (red.), 2013, THL. 41 s. (Työpaperi )

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2011

Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa : Syrjintäselvitys 2010

Huotari, K., Törmä, S. & Tuokkola, K., 2011, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 159 s. (Sisäasiainministeriön julkaisu; nr. 11/2011)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit: laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta

Pekkarinen, E., 2010, THL. 96 s. (THL Avauksia 2010; nr. 7)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektin ulkoinen arviointi

Pitkänen, S., Törmä, S. & Huotari, K., 2010, Helsingin kaupunki.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2009

Johdanto: kuntoutuksen kehittäminen työelämän muutospaineissa

Rajavaara, M., Aalto, L. & Hinkka, K., 2009, 7 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Kehittämisideoista työikäisten kuntoutuksen käytännöiksi: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen lähtökohdat

Rajavaara, M., Aalto, L. & Hinkka, K., 2009, Helsinki: KELA. 95 s. (Nettityöpapereita; nr. 7/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

"Pahimmasta on päästy": Arviointi Peli poikki -ohjelmasta ongelmapelaajien tukena

Huotari, K. & Pitkänen, S., 2009, THL. 125 s. (Raportti; nr. 20/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin: Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen

Huotari, K., 2009, [Helsinki]: THL. 198 s. (Raportti; nr. 21/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Öppen tillgång

Sosiaalityöntekijä prosessin asiantuntijana ja johtajana

Lunabba, H. T. & Särkiö, H., 2009, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 19 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointi - lähtökohdat tavoitteet, toteutus

Hinkka, K., Aalto, L., Lahtela, K. & Rajavaara, M., 2009, 5 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Vanhussosiaalityö Päijät-Hämeessä: selvitys nykytilasta ja kehittämishaasteista

Seppänen, M., Pajunen, E. & Kuusinen-James, K., 2009, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 23 s. (Verson raportteja 2/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2008

Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen nykytila ja kehittämishaasteet: Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen seuranta-arviointi

Aaltonen, E., Anoschkin, E., Jäppinen, M., Kotiranta, T., Wrede, G. H. & Hiltunen, K., 2008, Korkeakoulujen arviointineuvosto. 70 s. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; vol. 2008, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

2007

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa: asiantuntijoiden pohdintoja tulevasta

Korhonen, S., Julkunen, I., Karjalainen, P., Muuri, A. & Seppänen-Järvelä, R., 2007, Helsinki: Stakes. 68 s. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; nr. 16/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Asiakkaat oppimisen käynnistäjinä: raportti Bikva-arviointimenetelmän oppimisen kehistä

Hänninen, K., Julkunen, I., Hirsikoski, R., Högnabba, S., Paananen, I., Romo, H. & Thomasen, T., 2007, Helsinki: Stakes. 52 s. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; nr. 6/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Pelaaminen hallintaan - Kuntoutus ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi

Huotari, K., 2007, Sosiaalipedagogiikan säätiö. 131 s. (Sosiaalipedagogiikan julkaisusarja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2004

Sosiaalipalvelujen talous - tutkimus ja tietotarpeet

Rajavaara, M. & Tapola, M., 2004, Uudenmaan liitto. 56 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport