Publikationer

Filter
Artikel
2020

'Effortful', 'needy' and 'freeloader' Constructions of unemployed people's deservingness in Finnish parliamentary discussions

Tarkiainen, L., 2020, I : Journal of Language and Politics. 19, 2, s. 290-310 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Integrating theory and practice in social work: An intervention with practitioners in Finland

Muurinen, H. & Kääriäinen, A., 16 jan 2020, I : Qualitative Social Work. s. 1-19 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The contested concept of vulnerability - a literature review

Virokannas, E. T., Liuski, S. & Kuronen, M., 2020, I : European Journal of Social Work.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fil
2019

Age and work – social support received by mature employees

Kokko, R-L. & Hänninen, K. A., 2019, I : Nordic Social Work Research. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä

Forsberg, H., Kääriäinen, A. & Ritala-Koskinen, A., 17 jun 2019, I : Yhteiskuntapolitiikka. 84, 3, s. 248-257 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Ei-inhimillinen toimijuus palvelutoiminnan kehittämisessä: Tapaustutkimus kahdesta sosiaalityön avotilatoimistosta

Muurinen, H. M., 15 feb 2019, I : Yhteiskuntapolitiikka. 84, 1, s. 29-40 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande: BoAktiv-studien

Lahti, A-M., Simonsen (Simonsen-Rehn), N., Seppänen, M., Finne, M., Sarvimäki, A. & von Bonsdorff, M. B., 2019, I : Gerontologia. 33, 2, s. 74-85 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Frail paths to home: former long-term homeless women and men narrate their experiences and meanings of home

Nousiainen, K. M., 17 jun 2019, I : Nordic Social Work Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Henkilökohtaista ja monialaista palvelua tarvitaan työttömien aktivoinnissa

Rajavaara, M., Saikku, P. & Määttä, A., 1 okt 2019, I : Talous & yhteiskunta. 47, 3, s. 24-28 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Horisontaalinen homososiaalisuus eläkeikäisten miesten yhteisössä

Pietilä, I. V., Ojala, H., Tiilikainen, E. & Seppänen, V. M., mar 2019, I : Sukupuolentutkimus. 32, 1, s. 21-33 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Lapsen kuulemisesta kirjoittaminen olosuhdeselvityksissä

Kääriäinen, A., 9 dec 2019, I : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 27, 4, s. 379-394 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Parental Social Support and Adolescent Well-Being: a Cross-Sectional Study in China

Wang, Z., Kouvonen, A. M., Satka, M. E. A. & Julkunen, I. H. G., feb 2019, I : Child Indicators Research. 12, 1, s. 299–317 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Professional supervision and professional autonomy

Karvinen-Niinikoski, S., Beddoe, L., Ruch, G. & Tsui, M., 2019, I : Aoteraoa New Zealand Social Work. 31, 3, s. 87-96 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Service-User Participation in Developing Social Services: Applying the Experiment-Driven Approach

Muurinen, H. M., 2 nov 2019, I : European Journal of Social Work. 22, 6, s. 961-973 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The coping of young Finnish adults after out-of-home care and aftercare services: A document-based analysis

Häggman-Laitila, A., Salokekkilä, P., Satka, M., Toivonen, K., Kekolahti, P. & Ryynanen, O-P., jul 2019, I : Children and Youth Services Review. 102, s. 150-157 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

The Hong Kong Statement on Practice Research 2017: Contexts and Challenges of the Far East

Sim, T., Austin, M., Abdullah, F., Chan, T. M. S., Chok, M., Ke, C., Epstein, I., Fisher, M., Joubert, L., Julkunen, I., Ow, R., Uggerhoj, L., Wang, S., Webber, M., Wong, K. & Yliruka, L., jan 2019, I : Research on Social Work Practice. 29, 1, s. 3-9 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The puzzle of agency of older persons living at home: A scoping review of literature across social sciences

Krokfors, Y., Julkunen, I. & Seppänen, M., 20 dec 2019, (Insänt) I : International Journal of Ageing and Later Life.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Vanhempiensa velkaannuttamat: Taloudellisen hyväksikäytön kokemukset ja nuorten toimijuus

Pitkäjärvi, P., Juvonen, T. & Nikupeteri, A., 12 dec 2019, I : Nuorisotutkimus. 37, 3-4, s. 23-39 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2018

Asiakaslähtöisyys tavoitteena työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa

Kokko, R-L., 2018, I : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 26, 2, s. 123-139 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Assessment, support and care-taking: gerontological social work practices and knowledge

Rossi, E., Seppänen, V. M. & Outila, M., 1 jul 2018, I : Nordic Social Work Research. 8, 2, s. 133-145 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Children’s residence in divorce disputes – examination of social work reports to the court

Forsberg, H., Kääriäinen, A. M. & Ritala-Koskinen, A., 2018, I : Journal of social welfare & family law. 40, 1, s. 21-36 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Emotional participation of young adults starting their independent living

Törrönen, L. M., Munn-Giddings, C., Gavriel, C. & Morris, D., 2 jul 2018, I : Nordic Social Work Research. 8, Issue sup1: Leaving care, s. 65-78 14 s., 6.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Hyvinvointia luova vastavuoroisuus

Törrönen, L. M., feb 2018, I : Teologinen Aikakauskirja. 123, 2, s. 113-123 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Miten kaupungista tulee oma? Kaupunkipääoma ja nuorten eriytyneet suhteet kaupunkitilaan

Tolonen, T-R., Aapola-Kari, S. A. J., Lahtinen, J. & Wrede-Jäntti, M. M. E., 1 sep 2018, I : Nuorisotutkimus. 36, 3, s. 57-75 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Opiskelijana työelämässä: trialogisen oppimisprosessin jännitteet sosiaalityön käytäntötutkimusopintojaksolla

Kääriäinen, A. M., Tapola-Haapala, M. K., Nousiainen, K. M., Jäppinen, M. T. H., Satka, M. E. A. & Julkunen, I. H. G., 20 dec 2018, I : Yliopistopedagogiikka. 2/2018

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän jännitteet sosiaalityön pioneerin näkökulmasta

Mutka, S. & Satka, M. E. A., 2 feb 2018, I : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 26, 1, s. 21-39 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Yksinäisyys afaattisten henkilöiden kokemana. Tarkastelukohteena yksinäisyyden koetut syyt ja yksinäisyyden lievittäminen

Tiilikainen, E. & Seppänen, M., 2018, I : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 55, 3, s. 200-211 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Acts of homonationalism: Mapping Africa in the Swedish media

Jungar, K. & Peltonen, S., sep 2017, I : Sexualities. 20, 5-6, s. 715-737 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Eriarvoisuuden kokemuksia ja hallinnan suhteita hyvinvointipalvelujärjestelmässä: Huumeita käyttävien naisten ”standpoint”

Virokannas, E., 2017, I : Yhteiskuntapolitiikka. 82, 3, s. 274-283 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Islamic values in elderly care in Finland: The perspective of Muslim women caregivers

Begum, S. & Seppänen, V. M., jan 2017, I : Journal of International Women’s Studies. 18, 2, s. 59-73 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Lost and unfulfilled relationships behind emotional loneliness in old age

Tiilikainen, E. & Seppanen, M., maj 2017, I : Ageing and Society. 37, 5, s. 1068-1088 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Mental disorders and the use of primary health care services among homeless shelter users in the Helsinki metropolitan area, Finland

Stenius-Ayoade, A., Haaramo, P., Erkkila, E., Marola, N., Nousiainen, K., Wahlbeck, K. & Eriksson, J. G., 21 jun 2017, I : BMC Health Services Research. 17, 11 s., 428.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Miten aikaansaada ihmisen kasvua ja muutosta tukevia palveluja?

Satka, M. E. A., 11 nov 2017, I : Tutkiva sosiaalityö. 2017, 1, s. 10-14 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Fil
2016

A Framework for Teaching Practice-Based Research With a Focus on Service Users

Austin, M. J. & Isokuortti, N. K. H., 6 feb 2016, I : Journal of Teaching in Social Work. 36, 1, s. 11-32 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Moraalipaniikin lietsomisen sijaan kannattaisi ehkäistä vakavaa väkivaltaa

Jäppinen, M. T. H., 17 nov 2016, I : Helsingin Sanomat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Responsibilities between the church and state in the field of elderly care in Finland

Pöyhönen, P. M. & Seppänen, V. M., 2016, I : Nordic Social Work Research. 6, 3, s. 162-173 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Tavoitteeksi vanhusten hyvä ja arvokas elämä

Seppänen, V. M., maj 2016, I : Diakonia. 2016, 2, s. 28-30 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Teaching Social Work Practice Research to Enhance Research-Minded Expertise

Satka, M. E. A., Kääriäinen, A. M. & Yliruka, L., 4 feb 2016, I : Journal of Teaching in Social Work. 36, 1, s. 84-101

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

The Significance of Harm Reduction as a Social and Health Care Intervention for Injecting Drug Users: An Exploratory Study of a Needle Exchange Program in Fresno, California

Clarke, K., Harris, D., Zweifler, J., Lasher, M., Mortimer, R. B. & Hughes, S., 11 maj 2016, I : Social Work in Public Health. 31, 5, s. 398-407 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2015

Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkitykset ja seuraukset

Palsanen, K. & Kääriäinen, A., 16 jun 2015, I : Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. 23, 2, s. 189-204 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Creating Courses about Global Forces: Global Challenges and General Education.

Shapiro, M., Anderson, L. & Clarke, K., 2015, I : E-journal of public affairs. 4, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Early intervention and the management of Finnish children and young people: -

Satka, M. E. A., 20 dec 2015, I : Schweizerische Zeitschrift für Soziale Arbeit. 2015/17, 1, s. 19-37 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Exhaustion among Elderly Informal Caregivers – A Gender Sensitive Approach

Törrönen, L. M., Seppänen, V. M., Haapola, I. A. & Vauhkonen, T. J., 2015, I : Journal of sociology and social anthropology. 2015/XVII, 6, s. 58-77

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review