Publikationer

Filter
Doktorsavhandling
2011

Spatial ecology of food webs: herbivore-parasitoid communities on the pedunculate oak

Kaartinen, R., 1 mar 2011, 94 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång
Fil