Publikationer

Filter
Doktorsavhandling
2019

FINEMAP - a statistical software for identifying causal genetic variants

Benner, C., 2019, Helsinki : Helsingin yliopisto. 81 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Öppen tillgång