Aktiviteter 1994 2019

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

International Network of Scholars Researching Unregistered Marriages (Extern organisation)

Mulki Al-Sharmani (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Doktorandprogrammet i teologi och religionsforskning (Organisation)

Johanna Konttori (Medlem)
sep 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
1 jan 201831 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologisen tiedekunnan yvv-toimikunta (Extern organisation)

Johanna Konttori (Medlem)
sep 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

American Association for Study of Religion (Extern organisation)

Mulki Al-Sharmani (Medlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EASR-järjestelytoimikunta (Extern organisation)

Teemu Taira (Medlem)
1 aug 20151 jul 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen uskontotieteellinen seura (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
mar 20152016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

TSV (Extern organisation)

Rene Gothoni (Styrelsemedlem)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Valamo Säätiön Valtuuskunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Medlem)
2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EASR Helsinki 2016 konferenssin järjestelytoimikunta (Extern organisation)

Heikki Pesonen (Medlem)
1 aug 20151 jul 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Valamo-säätiö (Extern organisation)

Rene Gothoni (Medlem)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

comittee for filling the professor position in practical theology (Extern organisation)

Terhi Utriainen (Styrelsemedlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tieteellisten seurain valtuuskunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Styrelsemedlem)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Religion and Gender (Extern organisation)

Terhi Utriainen (Styrelsemedlem)
20142016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia (Extern organisation)

Terhi Utriainen (Expert)
3 feb 20145 feb 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
1 jan 201431 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen tiedeseura (Extern organisation)

Rene Gothoni (Medlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö (Extern organisation)

Heikki Pesonen (Medlem)
20142017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Uppslagsverket Finland (2.0 Web) (Extern organisation)

Rene Gothoni (Medlem)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) (Extern organisation)

Mulki Al-Sharmani (Medlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologinen tiedekunta (Extern organisation)

Heikki Pesonen (Medlem)
20142017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Finnish Society for the Study of Religion (Extern organisation)

Mulki Al-Sharmani (Medlem)
2014 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen uskontotieteellinen seura (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
1 jan 201420 feb 2015

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

University of Helsinki (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
1 jan 201431 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologiska fakulteten (Organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
18 aug 201431 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Duodecim (Extern organisation)

Rene Gothoni (Medlem)
2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen tiedeseura (Extern organisation)

Rene Gothoni (Ordförande)
29 apr 201329 apr 2014

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Uskontotiede, Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Medlem)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of Social Sciences Gender Studies Teaching Basket (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tiedeakatemiain neuvottelukunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Styrelsemedlem)
1 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of Social Sciences Gender Studies Teaching Basket (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Medlem)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tieteellisten seurain valtuuskunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Ordförande)
1 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Duodecimin kulttuuripalkinnon valitsemisvaliokunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Styrelsemedlem)
1 jan 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Expert)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen uskontotieteellinen seura (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
1 jan 201331 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of Theology, University of Helsinki (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Ordförande)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Expert)
1 jan 201231 dec 2013

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

University of Strasbourg (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Expert)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Tieteellisten seurain valtuuskunta (Extern organisation)

Rene Gothoni (Ordförande)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

EASR (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Medlem)
24 aug 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Faculty of Social Sciences Gender Studies Teaching Basket (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Styrelsemedlem)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (Extern organisation)

Tuula Sakaranaho (Medlem)
1 jan 201231 dec 2012

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Suomen Tiedeseura ry. (Extern organisation)

Rene Gothoni (Styrelsemedlem)
2012 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse