Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Nätverken är Etniska relationer, migration och tillhörighet; Välfärd, värd och insatser; Journalistik, kommunikation och delaktighet; Grupprelationer, genus och identitet och Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring.

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Projekt 1977 2025

Publikationer 1973 2019

A false sense of urgency is hurting social cohesion

Attias, M. & Haavisto, A. C., 20 jan 2019, I : Migrant Tales. 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragAndra artiklarAllmänheten

Öppen tillgång

A Finnish Narrative of the Manufacturing Industry in the Midwest in the Mid-1930s

Riska, E. K., 2019, Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of Finnforum XI. Leinonen, J. & Kostiainen, A. (red.). Turku: Migration Institute of Finland, s. 105-118 14 s. (Research ; nr. 3).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Akateemiset opettajat ja käytäntöpolitiikka

Blomberg-Kroll, H., Kroll, C. & Linnanvirta, S., 2019, Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö . Pohjola, A., Kemppainen, T., Niskala, A. & Peronius, N. (red.). Vastapaino, s. 109-142 33 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Arbetskraftsmigrationen måste ske etiskt hållbart

Alho, R., 6 maj 2019, I : Hufvudstadsbladet. 121, 155, s. 13 1 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelAllmänheten

Asiakasosallisuuden toteutuminen ja digitalisaation mahdollisuudet vammaissosiaalityön asiakasprosessissa

Kivistö, M., Heini, A., Kontu, K., Kunttu, K., Lappalainen, T., Lindroos, N., Ronimus, H. & Sjöblom, S., 2019, I : Kuntoutus. 42, 1, s. 18-24 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

Aktiviteter 1918 2019

International Communication Association Conference 2019

Jaana Hujanen (Närvarande), Juho Ruotsalainen (Talare: Presentation), Mikko Villi (Närvarande)
maj 2019 → …

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti (Tidskrift)

Jonita Siivonen (Medlem i redaktionell ledning)
12 mar 20198 apr 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Danai Mupotsa

Elina Oinas (Värd)
20 maj 201929 maj 2019

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Progressive Society, Sustainable Equality: How to Fight the Rise of Populism

Niko Johannes Pyrhönen (!!Speaker)
29 mar 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Fil

International Research Society on Public Management. Annual Conference.

Sebastian Godenhjelm (Talare: Presentation), Stefan Mikael Sjöblom (Talare: Presentation)
17 apr 2019

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium