Swedish School of Social Science

 • PostadressVisa på karta

  Snellmansgatan 12

  00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

  Finland

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Nätverken är Etniska relationer, migration och tillhörighet; Välfärd, värd och insatser; Journalistik, kommunikation och delaktighet; Grupprelationer, genus och identitet och Demokrati, politiskt deltagande och institutionell förändring.

Vetenskapsgrenar

 • 513 Juridik
 • 5141 Sociologi
 • 5142 Social- och samhällspolitik
 • 5144 Socialpsykologi
 • 5145 Socialt arbete
 • 517 Statsvetenskap
 • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
 • 514 Socialvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.