Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet

  • Finland

Press / media

Arbetarbladet

Mika Helander

18/02/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Arjen auttajat

Camilla Nordberg

28/02/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

"Arjen auttajat"

Sirpa Wrede

28/02/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Vankilavirkailija

Mika Helander

01/03/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

TV-intervju

Tom Moring

10/03/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

TV-intervju

Tom Moring

10/03/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Uutispäivä Demari

Mika Helander

15/03/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Maahanmuuttajien työpanosta tarvitaan jatkossa enemmän

Mika Helander

15/03/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Aktuellt

Karin Creutz

15/03/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Tidningsintervju

Tom Moring

31/03/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

"Samhällsbesluten bättre underbyggda förr"

Sirpa Wrede

01/04/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Studio1

Karin Creutz

23/04/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

TV-intervju

Tom Moring

27/04/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Radiointervju, YLE Radio Suomi, Ajantasa,

Tom Moring

28/04/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Radio Vega: Slaget efter tolv

Mika Helander

04/05/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Tidningsintervju

Tom Moring

22/05/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

FST 5, OBS

Mika Helander

27/05/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

TV-intervju

Tom Moring

22/06/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

"Invandrare är aktiva företagare"

Sirpa Wrede

17/08/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Språket hinder för invandrare

Camilla Nordberg

24/08/2010

1 mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Tidningsintervju

Tom Moring

27/08/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

OBS.

Karin Creutz

02/09/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Tidningsintervju

Tom Moring

12/10/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media

Intervju YLE TV 1 kulttuuriuutiset –

Tom Moring

19/10/2010

1 Mediabidrag

Press/media: !!Press / Media