Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet

  • Finland

Publikationer 1973 2019

Filter
Bok
2019

Undoing Homogeneity in the Nordic Region: Migration, Difference and the Politics of Solidarity

Keskinen, S. P. (red.), Skaptadottir, U. D. (red.) & Toivanen, M. (red.), 2019, Abingdon: Routledge. 210 s. (Studies in Migration and Diaspora)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2018

Antiracism Education in and out of schools

Aminkeng Atabong, A. (red.), 2018, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 193 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Svenskan i Finland 17

Lehti-Eklund, H. (red.), Silen, B. (red.), Huhtala, A. (red.), Stenberg-Sirén, J. (red.), Syrjälä, V. (red.), Thylin-Klaus, J., Hartama-Heinonen, R., Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M., Savijärvi, M., Kauko, M., Kolu, J., Lassus, J., Norrby, C., Lindström, J., Wide, C., Nilsson, J., Mezhevich, O., Sahlstein, A. & 5 andraSundman, M., Vaakanainen, V., Mäkilä, M., Holm, S. & Heinonen, H., 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 191 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 17)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

The Stopped - Ethnic profiling in Finland

Keskinen, S., Aminkeng Atabong, A., Himanen, M., Kivijärvi, A., Osazee, U., Pöyhölä, N. & Rousku, V., 3 apr 2018, Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science. 160 s. (SSKH Notat; nr. 1/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2017

Socialpsykologi - en introduktion

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K., Ruusuvuori, J. E., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., mar 2017, Stockholm: Liber. 352 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Nokian valtakunta: Raportti hulluilta vuosilta

Linden, T. C-G., sep 2016, Helsinki: Gaudeamus. 375 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2015

Hundra år av malmdrömmar: K.H. Renlunds Stiftelse 1915-2015

Ehlers, C., Linden, T. C-G. & Wiklund, H., nov 2015, Vasa: K.H. Renlunds Stiftelse. 96 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokProfessionell

Inflyttad från Sverige: En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors

Wahlbeck, Ö., aug 2015, Hedemora: Gidlunds förlag. 196 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

"Jag har haft nytta av socialpsykologin både professionellt och i mitt personliga liv": En rapport om socialpsykologerna från Soc&kom i arbetslivet

Henning-Lindblom, A. B., 2015, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 29 s. (SSKH Notat - SSKH reports and discussion papers; nr. 4/2015)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., 2015, 10 uudistettu red. Helsinki: Edita. 403 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Nokia och Finland: Rapport från de galna åren

Linden, T. C-G., 21 okt 2015, Helsingfors: Schildts & Söderströms. 357 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Opening Up New Opportunities in Gender Equality Work

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese-Stjernberg, I. H., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen-Sandberg, P. H., Jyrkinen, M. H., Gustavsson, M. & Hirvonen, P., 1 feb 2015, Helsinki: Hanken School of Economics. (Research Reports)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskaplig

Öppen tillgång

Ritual Retellings: Luangan Healing Performances through Practice

Herrmans, I., mar 2015, New York: Berghahn Books. 304 s. (Epistemologies of healing ; vol. 16)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Social Work and Integration in Immigrant Communities: Framing the Field

Valtonen, K., 2015, Ashgate. 176 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline

Kananen, J., 2014, Farnham: Ashgate. 218 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Yksin asuvien kansaneläkeläismiesten taloudellinen ja sosiaalinen turva

Linnanvirta, S. K., 2014, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 131 s. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; nr. 130)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2012

Via svenska: Den svenskspråkiga integrationsvägen

Creutz-Kämppi, K. & Helander, M., 9 maj 2012, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 149 s. (Magma studie; vol. 2012, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2011

Kommunala folkhemmet: Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering

Sundberg, J., Sjöblom, S. & Wörlund, I., 2011, Stockholm: Santérus Academic Press. 244 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Leikkaa–liimaa-journalismia? tutkimus uutismedian lähdekäytännöistä

Juntunen, L., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus CRC. 69 s. (Viestinnän tutkimusraportteja)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2010

Det sammanhållande kittet: En studie av minoritetsmedier i Europa

Moring, T. & Godenhjelm, S., 2010, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 123 s. (Magma-studie; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Öppen tillgång
Fil

Diversity and the European Public Sphere: The Case of Finland

Kraus, P. A., Creutz-Kämppi, K. & Weide, M., 2010, Bergen: Eurosphere. 131 s. (Eurosphere Country Reports; nr. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Försiktighet och förändring på egna villkor: Kommun- och servicestrukturreformens första skede i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Berg, K., Meriluoto, J., Sandberg, S. & Sjöblom, S., 2010, Helsingfors. 139 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Röster: Rundradions veteraner berättar

Zilliacus-Tikkanen, H. (red.), 2010, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 194 s. (SSKH Meddelanden; nr. 74)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokAllmänheten

Skärgården som den nya landsbygden: Spår och spånor ur en optimistisk syn på en "problemregion".

Andersson, K. & Eklund, E., 2010, Mariehamn: PQR. 78 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Svenska i finska gymnasier

Korkman, M. C. B., Green-Vänttinen, M. & Lehti-Eklund, H., 2010, Helsingfors: University of Helsinki. 91 s. (Nordica Helsingiensia; nr. 22)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2009

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna: basrapport

Lindfors, B. C., 2009, [Helsingfors]: SpråKon. 67 s. (Publikationer av projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon))

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Suomalainen TV-tarjonta 2007

Aslama, M. & Lehtinen, P., 2009, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 102 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; nr. 2/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Suomalainen TV-tarjonta 2008

Aslama, M. & Lehtinen, P., 2009, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 130 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; nr. 48/2009)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio: työelämän laadun, asiakastyytyväisyyden ja palvelukustannusten väliset yhteydet strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta

Nakari, R. & Sjöblom, S., 2009, Helsinki: Suomen kuntaliitto. 187 s. (Acta / Suomen kuntaliitto; nr. nro 209)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2008

A union of diversity: language, identity and polity-building in Europe

Kraus, P. A., 2008, New York: Cambridge University Press. 229 s. (Themes in European governance)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Comment et pourquoi mettre en place un éventail de qualifications optimal? synthèse

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhague: Organisation mondiale de la sante, Bureau regional de l'OMS pour l'Europe. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

How can optimal skill mix be effectively implemented and why? policy brief

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 26 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Professionalnokvalifikacionnaâ struktura: kak ee optimizirovat i zac̆em zto nuz̆no? : kratkij analitic̆̆̆eskij obzor

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe. 34 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

The European charter for regional or minority languages and the media

Moring, T. & Dunbar, R., 2008, Strasbourg: Council of Europe. 106 s. (Regional or minority language; nr. no. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Wie kann ein optimaler Qualifikationsmix effektiv verwirklicht werden - und warum? Grundsatspapier

Bourgeault, I. L., Kuhlmann, E., Neiterman, E. & Wrede, S., 2008, Kopenhagen: Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro für Europa. 28 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

2007

De svenska gymnasierna i Finland: en lägesanalys

Geber, E. & Lojander-Visapää, C., 2007, Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. 226 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Different rights and duties regarding welfare services: a focus on the municipal level

Blomberg, H. & Kroll, C., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 19 s. (SSKH Notat; nr. 2/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Eine kleine Geschichte Kataloniens

Bernecker, W. L., Eßer, T. & Kraus, P. A., 2007, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 342 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Fokus på svensklärarna i Finland

Korkman, M. C. B., Lehti-Eklund, H., Salminen, K. & Renvall, C., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 25 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet

Lojander-Visapää, C., 2007, [Mariehamn]: Högskolan på Åland. 36 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Häst människa samhälle: om den nya hästhushållningens utveckling i Finland

Brandt, N. & Eklund, E., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 25 s. (SSKH Notat; nr. 1/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

International Practice and Policy Trends in International Labour Immigration

Forsander, A., 2007, Helsinki: Stakes. 69 s. (Stakes reports; nr. 12/2007)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review

Maahanmuutto ja media: eurooppalaista tutkimusta ja kotimaisia ennusteita

Luostarinen, H., Eskonen, H., Horsti, K., Nikunen, K. & Pöyhtäri, R., 2007, [Tampere]: Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö. 127 s. (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitosSarja C; nr. 41)

Forskningsoutput: Bok/rapportBokVetenskapligPeer review