Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Aktiviteter 1918 2020

Filter
Redaktör för communication journal

European Journal of Communication (Tidskrift)

Ullamaija Kivikuru (Medlem i redaktionell ledning)
jan 2014dec 2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för communication journal

Ecquid Novi : African Journalism Studies (Tidskrift)

Ullamaija Kivikuru (Medlem i redaktionell ledning)
jan 2014dec 2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för communication journal

European Sociologist (Tidskrift)

Peter Holley (Chefredaktör)
20122017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för communication journal