Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Aktiviteter 1918 2019

Filter
Referentgranskning av manuskript

International Journal of Social Welfare (Tidskrift)

Helena Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
nov 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

British Journal of Social Work (Tidskrift)

Helena Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
mar 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Ethnic and Migration Studies (Tidskrift)

Suvi Keskinen (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

SAGE Open (Tidskrift)

Kim Zilliacus (Referentgranskare)
30 jun 20169 aug 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nordic Journal of Migration Research (Tidskrift)

Camilla Haavisto (Referentgranskare)
15 sep 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Scandinavian Journal of Public Health (Tidskrift)

Mirjam Kalland (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

International Journal of Communication (Tidskrift)

Laszlo Vincze (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journalism (Tidskrift)

Henrika Zilliacus-Tikkanen (Referentgranskare)
dec 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Diaspora, Indigenous, and Minority Education (Tidskrift)

Camilla Nordberg (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Scandinavian Political Studies (Tidskrift)

Sebastian Godenhjelm (Referentgranskare)
28 sep 201617 nov 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Ethnic and Migration Studies (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of international migration and integration (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Anthropology of the Middle East (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
mar 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Drug and Alcohol Dependence (Tidskrift)

Jan Saarela (Referentgranskare)
apr 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Contingencies and Crisis Management (Tidskrift)

Klas Backholm (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of international migration and integration (Tidskrift)

Jan Saarela (Referentgranskare)
jan 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Scandinavian Journal of Educational Research (Tidskrift)

Anna-Leena Riitaoja (Referentgranskare)
30 jun 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Puhe ja Kieli (Tidskrift)

Anna Henning-Lindblom (Referentgranskare)
18 okt 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Gender & Society (Tidskrift)

Elianne Riska (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

British Journal of Social Work (Tidskrift)

Helena Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
feb 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

British Journal of Social Work (Tidskrift)

Helena Kaarina Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
dec 20162017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nordic Psychology (Tidskrift)

Anna Henning-Lindblom (Referentgranskare)
7 jul 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

British Journal of Social Work (Tidskrift)

Helena Kaarina Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
dec 20162017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nordic Psychology (Tidskrift)

Anna Henning-Lindblom (Referentgranskare)
19 nov 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Finnish studies (Tidskrift)

Paul Aerschot Van (Referentgranskare)
11 nov 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Social Work in Health Care (Tidskrift)

Mirjam Kalland (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

International Journal of Press / Politics (Tidskrift)

Christian Kroll (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Young (Tidskrift)

Henri Onodera (Referentgranskare)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

International Review of Administrative Sciences (Tidskrift)

Sebastian Godenhjelm (Referentgranskare)
1 jul 20167 jul 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Bulletin of Latin American research (Tidskrift)

Eija Ranta (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Globalizations (Tidskrift)

Eija Ranta (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nordic Social Work Research (Tidskrift)

Annika Lillrank (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Nordic Social Work Research (Tidskrift)

Christian Kroll (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Social Science & Medicine (Tidskrift)

Jan Saarela (Referentgranskare)
apr 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Migration letters (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
aug 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Public Health Reviews (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Media & viestinta : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti (Tidskrift)

Henrika Zilliacus-Tikkanen (Referentgranskare)
okt 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Edward Edgar (Utgivare/utgivande institution)

Beata Segercrantz (Referentgranskare)
aug 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Palgrave Macmillan (Förlag)

Anna-Leena Riitaoja (Referentgranskare)
31 maj 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Helena Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
aug 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Suomen Antropologi (Tidskrift)

Henri Onodera (Referentgranskare)
2016 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Health and Social Behavior (Tidskrift)

Elianne Riska (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti (Tidskrift)

Helena Blomberg-Kroll (Referentgranskare)
1 dec 201631 jan 2017

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

European Journal of Communication (Tidskrift)

Ullamaija Kivikuru (Referentgranskare)
20 feb 201615 mar 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

International Journal of Communication (Tidskrift)

Klas Backholm (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Refugee Studies (Tidskrift)

Östen Wahlbeck (Referentgranskare)
aug 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Ethnic and Racial Studies (Tidskrift)

Camilla Nordberg (Referentgranskare)
2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Linnaeus University Press (Utgivare/utgivande institution)

Jonita Siivonen (Referentgranskare)
aug 2016sep 2016

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Journal of Broadcasting and Electronic Media (Tidskrift)

Laszlo Vincze (Referentgranskare)
2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Media & viestintä : kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti (Tidskrift)

Jaana Hujanen (Referentgranskare)
30 mar 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript