Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Aktiviteter 1918 2020

Filter
Medlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Fonden Pro Soc&koms förvaltningsnämnd (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Ordförande)
1 jan 201931 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

European Sociological Association (Extern organisation)

Niko Johannes Pyrhönen (Styrelsemedlem)
20192020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingforsalliansen (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Medlem)
1 aug 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordiska Administratiav Förbundet Finska avdelningen rf (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
1 jan 201831 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Styrelsen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Ordförande)
1 aug 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopiston laajennettu johtoryhmä (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Medlem)
1 aug 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Statsrådets kansli (Extern organisation)

Christian Kroll (Styrelsemedlem)
1 apr 201831 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

FSKC, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (Extern organisation)

Christian Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet (Organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
1 jan 201831 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Hallinnon tutkimuksen seura, r.y. (Extern organisation)

Kanerva Kuokkanen (Styrelsemedlem)
25 nov 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI ry (Extern organisation)

Camilla Haavisto (Styrelsemedlem)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Lund University (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Expert)
dec 2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet (Organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Expert)
2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Centre for Nordic Studies, University of Helsinki (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Medlem)
1 jan 201831 dec 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Sosnet-yliopistoverkosto (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingin yliopiston kaksikielisten tutkintojen yhteistyöryhmä (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Ordförande)
4 okt 201831 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Redaktionsråd Scandinavian Journal of Public Administration (Extern organisation)

Stefan Sjöblom (Medlem)
20182019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet (Organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Expert)
2018 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Julkisen Sanan Neuvosto (Extern organisation)

Lauri Haapanen (Styrelsemedlem)
20172019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Toimittajakoulutuksen neuvottelukunta (Extern organisation)

Jaana Hujanen (Ordförande)
maj 2017maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

The Nordic Association of Schools of Social Work (NASSW) (Extern organisation)

Camilla Nordberg (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan (Organisation)

Jaana Hujanen (Styrelsemedlem)
aug 2017maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordenskiöld-samfundet i Finland (Extern organisation)

Johan Munck af Rosenschöld (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Norwegian University of Technology and Science, research project Living Integration: At the Crossroads between Official Policies, Public Discourses and Everyday Practices (Extern organisation)

Suvi Keskinen (Styrelsemedlem)
20172020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

TITA-konsortio (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Yliopistoverkko SOSNET (Extern organisation)

Helena Kaarina Blomberg-Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 201731 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Policy Press (Extern organisation)

Elina Oinas (Styrelsemedlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

FSKC, Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (Extern organisation)

Christian Kroll (Styrelsemedlem)
1 jun 201731 dec 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan (Organisation)

Jaana Hujanen (Styrelsemedlem)
1 jan 201731 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

NLA University College (Extern organisation)

Ullamaija Kivikuru (Styrelsemedlem)
nov 2017maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Helsingfors universitet (Organisation)

Jaana Hujanen (Medlem)
2017 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

European Science Foundation (Extern organisation)

Elianne Riska (Expert)
20162019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Johtamisen sivuainekokonaisuus (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
1 jul 201631 aug 2017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Det Finlandssvenska kompetenscentrets aktiebolags styrelse (Extern organisation)

Christian Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 201631 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordic Political Science Association (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
25 feb 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet (Organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
1 aug 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Sekreterare)
19 sep 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet (Organisation)

Sebastian Godenhjelm (Styrelsemedlem)
14 nov 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan (Organisation)

Jaana Hujanen (Styrelsemedlem)
2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Styrgruppen för lågtröskelrådgivningen Ne-Rå (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 201631 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Uppsala University, Centre for Multidisciplinary Research on Racism (Extern organisation)

Suvi Keskinen (Styrelsemedlem)
2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

University of Iceland, research project Mobilities and Transnational Iceland (Extern organisation)

Suvi Keskinen (Styrelsemedlem)
20162019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

UniPID DocNet: Finnish Development Research Doctoral Network (Extern organisation)

Henri Onodera (Styrelsemedlem)
maj 2016 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) (Extern organisation)

Elianne Riska (Expert)
20162017

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordiska Administrativa förbunde, finska avdelningen rf (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Sekreterare)
1 mar 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Yliopistoverkko SOSNET (Extern organisation)

Helena Blomberg-Kroll (Styrelsemedlem)
1 jan 201631 dec 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

(JOS) Johtamisen sivuainekokonaisuus (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Sekreterare)
11 jan 201630 jun 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Sekreterare)
20 jan 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Nordiska administrativa förbundets Finska avdelning rf (Extern organisation)

Sebastian Godenhjelm (Sekreterare)
12 okt 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Svenska social- och kommunalhögskolan (Organisation)

Camilla Haavisto (Styrelsemedlem)
1 jan 201613 jun 2016

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse