Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publikationer 1973 2020

Filter
Beställd rapport
2019

News Automation: The rewards, risks and realities of 'machine journalism'

Linden, T. C-G. (red.), Tuulonen, H. E. (red.), Bäck, A., Diakopoulos, N., Granroth-Wilding, M., Haapanen, L., Leppänen, L. J., Melin, M., Moring, T. A., Munezero, M. D., Siren-Heikel, S. J., Södergård, C. & Toivonen, H., mar 2019, Frankfurt: World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. 55 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2018
Fil

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 s. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; nr. 13/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nr. 27/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 s. (Policy Brief; nr. 11/2018)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

The Finnish National Report on the Politicization of the “Refugee Crisis” in Public Debate

Pyrhönen, N. & Wahlbeck, Ö. R., nov 2018, Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 30 s. (CEASEVAL Research on the Common European Asylum System; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The case of Finland

Alho, R. J., apr 2018, Brussels: SOLIDAR Foundation. 8 s. (Country study)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Saksassa

Lehtisaari, K. M., Grönlund, M., Linden, T. C-G. & Villi, M., 2018, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 43 s. (SSKH Notat; vol. 2018, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2017

Dolda data - offentlighetsprincipen tillämpad på datajournalistik i Finland och Sverige: studie från 16.12.2014

Uggla, P. A., sep 2017, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 15 s. (SSKH Notat; nr. 1/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Final Workshop and Summary Report D5.3 of the PE2020 project

Matschoss, K. J., Rask, M. T., Aarrevaara, T., d'Andrea, L., Dobson, I. R., Feudo, F., Mačiukaitė-Žvinienė, S., Pietilä, M. S., Pulkkinen, K. & Wikström, J. O., 31 jan 2017, Helsinki: University of Helsinki & European Union. 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Lausunto Oasis-hankkeesta

Pauha, T. & Martikainen, T., 2017, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Nordic Migration and Integration Research: Overview and Future Prospects

Pyrhönen, N., Leinonen, J. & Martikainen, T., 29 mar 2017, Oslo: NordForsk. 67 s. (NordForsk Policy Paper; vol. 3/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Paikallis- ja kaupunkilehtien uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Lehtisaari, K., Grönlund, M., Villi, M. & Linden, C-G., 2017, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. 43 s. (Viestinnän tutkimusraportteja; nr. 2/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa

Lehtisaari, K., Grönlund, M., Linden, C-G., Villi, M., Picard, R., Mierzejewska, B. & Röpnack, A., 2017, Helsinki: Aleksanteri Institute. 70 s. (Aleksanteri Papers; nr. 1/2017)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
2016

Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen

Saksela-Bergholm, S. M., 2016, Åbo: Migrationsinstitutet. (Publikationer; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Kelan käsittelijöiden ja kuntien sosiaalityöntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta

Blomberg-Kroll, H. K., Kallio, J. M. & Kroll, K. C., 21 jun 2016, Turku: Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA). 2 s. (TITA Policy Brief; nr. 5/2016)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Pientuotteisiin perustuva liiketoimintamalli: Tutkimusprojektiin perustuva keskustelunavaus 11.11.2016

Hurmeranta, M., Johnson, M., Kinkki, S., Linden, T. C-G. & Riska, M., dec 2016, Helsinki: Viestintäalan keskusliitto. 35 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Towards more inclusive youth engagement in Arab-Mediterranean countries: SAHWA Policy Report 11/2016

Onodera, H., Laine, S., Lefort, B., Maiche, K. & Myllylä, M., 2016, Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs. 32 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Lehtisaari, K., Grönlund, M., Villi, M. & Linden, C-G., 2016, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. 70 s. (Viestinnän tutkimusraportteja; nr. 1/2016)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2015

Hälsa och samhälle: Ett fyrtioårs perspektiv

Riska, E. K., 2015, Helsingfors. 15 s. (SSKH Notat; nr. 2/2015)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Who Makes the News? GMMP 2015 National report: Finland

Siivonen, J. J. & World Association for Christian Communication, 23 nov 2015, Toronto: Wacc. 58 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång

Äänestäminen osana poliittista kansalaisuutta: maahanmuuttotaustaisten äänioikeutettujen osallistuminen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa

Wass, H. & Weide, M., 2015, Helsinki: Oikeusministeriö. 78 s. (Selvityksiä ja ohjeita)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2014

Bildningsförvaltningen och skolan: Rekommendationer för en fungerande bildningsförvaltning

Böhme, C., Hägglund, H. & Sjöblom, S., 2014, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet. 75 s. (SSKH Notat; nr. 2/2014)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man?

Thøgesen, J., Josephson, O., Londen, M. T. & Salö, L., 30 jun 2014, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 61 s. (TemaNord; nr. 2014:535)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland

Moring, T. (red.), 9 jun 2014, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet. 84 s. (SSKH Notat; nr. 1/2014)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Landrapport Finland: Utgångspunkter för en fungerande parallellspråkighet

Godenhjelm, S., Saarinen, T. & Östman, J-O., 30 jun 2014, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 100 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2013

Splittring och handlingskraft: De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i strukturreformen

Sjöblom, S., 2013, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 140 s. (Publikationer av projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Svenska invandrare i Finland: etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt

Wahlbeck, Ö., 24 feb 2013, Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet. 8 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2012

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa: Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 2010

Ruusuvirta, M., Saukkonen, P., Ruokolainen, V. & Karttunen, S., 11 jan 2012, 1 red. Helsinki: Cupore ja Suomen kuntaliitto. 135 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2011

Assessing Transnational Spaces

Creutz-Kämppi, K., Holley, P., Kraus, P. A., Laine, P. & Warius, J., 1 okt 2011, Bergen: Eurosphere. 54 s. (Work Package Report; nr. 6.3 )

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Den starka statens styrningsproblem

Sjöblom, S., 2011, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 111 s. (Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna: Summerande analys av organiseringsformer och deras språkliga konsekvenser på regional nivå

Lindfors, B. C. & Löyhkö, J. H., 2011, Helsingfors: Finlands Kommunförbund. 66 s. (Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon))(Utvärderingsprogrammet ARTTU: Undersökningar; nr. 12)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa

Bidragets titel på inmatningsspråk: Stödande av samhälleligt deltagande av invandrare inom den offentliga förvaltningen och partiernaAhokas, L., Weide, M. & Wilhelmsson, N., 2011, Helsinki: Oikeusministeriö. 60 s. (Selvityksiä ja ohjeita | Utredningar och anvisningar; vol. 2011, nr. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Öppen tillgång
Fil

Recent Changes in Nordic Labour Market Policy: National Applications of International Ideas

Kananen, J., 2011, Helsinki: Sitra.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2010

LAGging Behind or LEADER in Local Democracy? An Assessment of LEADER-type Development Projects as a Tool for Democratic Integration in the Contested Countryside

Andersson, K. & Kovách, I., 2010, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 34 s. (SSKH notat - SSKH reports and discussion papers; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Mapping Trade Union Responses to Discrimination

Svanström, M. E., 2010, European Commission.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Media ja valta kansalaisten silmin

Karppinen, K., Jääsaari, J. & Kivikuru, U., 2010, Svenska social- och kommunalhögskolan. 101 s. (SSKH Notat)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

RT3.4: University of Helsinki: Creativity and innovation in the context of multilingualism

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2010, Lausanne: Dylan. 10 s. (Working paper ; nr. 4)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Saaristo-ohjelman ohjelmakauden 2007-2009 loppuarviointi

Bidragets titel på inmatningsspråk: Slutlig bedömning av programperioden 2007-2009 inom skärgårdsprogrammetVuorela, M., Haila, K., Auri, E. & Godenhjelm, S., 1 jun 2010, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 45 s. (Alueiden kehittäminen; vol. 30)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2009

RT3.4: University of Helsinki: Provisional results

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2009, Lausanne: Dylan. 4 s. (Working papers; nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Sosiaalityöntekijä prosessin asiantuntijana ja johtajana

Lunabba, H. T. & Särkiö, H., 2009, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 19 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2008

RT3.4: University of Helsinki: Examples of analysis

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2008, Lausanne: Dylan. (Working paper; nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2007

Islam suomalaisissa joukkoviestimissä: Väliraportti

Raittila, P., Creutz-Kämppi, K. & Maasilta, M., 2007, Tampere: Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2006

The Role of EWC:s in Cases of Delocalization: A report for Syndex, France

Svanström, M. E. & Lehtonen, R., 2006

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2005

Environmental management and natural resource allocation frameworks of new Zealand, Sweden and Finland: a comparative description

Salmon, G., Sundström, M. & Zilliacus, K., 2005, Nelson: Ecologic foundation. 78 s. (Ecologic research report; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

Theories of Institutional Behaviour

Palmer, J., Sinner, J., Zilliacus, K., Crengle, H., Salmon, G., Baines, J., Fenemore, A, Tipa, G., maj 2005, Nelson: Ecologic foundation. 25 s. (Ecologic Working papers; nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

2004

POLITIS: Active Civic Participation of Immigrants in Finland

Saksela-Bergholm, S., Sagne, S. & Willhelmsson, N., 2004, Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 44 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell

The Case of Finland

Saksela-Bergholm, S. & Salmenhaara, P., 2004, Bergen: BRIC. 85 s. (Glocalmig series : migrants, minorities, belonging and citizenship : glocalization and participation dilemmas in EU and small states ; nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapportProfessionell