Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publikationer 1973 2019

Filter
Kapitel
1975

Människouppfattningen betydelse för vårt handlande

Hautamäki, A., 1975, Ung i skola och hem. Mentalhygieniska arbetsgrupp, S. F. (red.). Vasa: Folkhälsan, s. 37-40 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

1977

Persoonallisuuden normatiivinen aspekti sekä persoonallisuuden suuntautuminen motiivihierarkian ja maailmankatsomuksen ykseydessä

Hautamäki, A. & Vepsäläinen, K., 1977, Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Engeström, Y. (red.). 1 red. Helsinki: Tutkijaliitto, s. 61-79 18 s. (Tutkijaliiton julkaisusarja; nr. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1980

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 1 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 s. (Suomen kaupunkiliitto, Julkaisu D:12; nr. 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta?

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 1 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 s. ( Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden psykologia kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 1 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1981

Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen: Kulttuurihistoriallinen koulukunta ja sisäistämisperiaate

Hautamäki, A., 1981, Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen. Nummenmaa, A. R. (red.). 1 red. Tampere: Tampereen yliopisto, s. 44-59 15 s. (Tampereen yliopiston oppimateriaaleja; nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 2. tarkistettu painos red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 2. tarkistettu versio red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1985

Hur förmedlas familjens livsvillkor till ungas val av utbildningsväg? En studie över arbetarklass- och medelklassungas verksamhetsmiljö

Hautamäki, A., 1985, Barn i miljø: Oppvekst i en utviklingsökologisk sammenheng. Bø, I. (red.). Lillehammer: Cappelen Damm As, s. 233-253 20 s. (Cappelens pedagogikkbøker).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 3 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 7-37 30 s. (Suomen Kaupunkiliitto Julkaisu D:12; nr. 12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Perhe: Piilopaikkan, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 2. tarkistettu painos red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 3 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 142-158 16 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (red.). 3 red. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, s. 159-170 11 s. (Julkaisu ; nr. D:12).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1987

Ungdom och dens kultur i spänningsfältet mellan individ och samhälle: Sett i systemperspektiv

Hautamäki, A., 1987, Ungdom i systemperspektiv: Nordiske forskningsbidrag. Bø, I. (red.). Bergen: Sigma Forlag, s. 119-137 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1988

Internationella strömningar inom den tidiga stimuleringen

Hautamäki, A., 1988, Psykisk utvecklingsstörning: praktiska erfarenheter och progressiva idéer. Grunewald, K. (red.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 114-120 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1991

Det sociala i psykologins människobild: Jag kommunicerar, alltså är jag?

Hautamäki, A., 1991, Journalistik, kommunikation, utbildning: Vänskrift tillägnad Ulla-Stina Westman. Londen, A-M. (red.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 171-186 15 s. (Meddelanden från Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet; nr. 21).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1993

Masochism deconstructed: From the essence to the (sur)face of woman?

Hautamäki, A., 14 nov 1993, Crossroads between mind, society and culture: In honour of Yrjö-Paavo Häyrynen in his sixtieth birthday 14 November 1993. Perho, H., Räty, H. & Sinisalo, P. (red.). Joensuu: Joensuu University Press, s. 87-113 26 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Vaihtoehtonäkökulma 1900-luvun alun novellistiikkaan

Päivärinne, S., 1993, Nykyajan kynnyksellä.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1997

Ett barn med Downs syndrom växer upp - hur mår mamma? En tvärsnittsundersökning med ett representativt normalsampel

Hautamäki, A., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (red.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 96-132 36 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Koululaispersoonallisuuden kehitys ja oppimaan oppiminen

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997, Onnistuuko oppiminen: Oppimistulosten ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (red.). Helsinki: Opetushallitus, s. 335-365 30 s. (Arviointi ; nr. 3/1997).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mothers - stress, stressors and strains: Outcomes of a Nordic study

Hautamäki, A., 1997, Families in context: Emerging trends in family support and early intervention . Carpenter, B. (red.). London: David Fulton Publishers Ltd, s. 31-49 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Postmoderni perhe toimintaympäristönä: Kodin ja koulun vuorovaikutussuhde

Hautamäki, A., 1997, Onnistuuko oppiminen : Oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (red.). Helsinki: Opetushallitus, s. 39-63 24 s. (Arviointi ; nr. 3/1997).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Samhällsstöd i de nordiska länderna

Jessen, C., Hautamäki, A., Heiberg, A. & Arvidsson, G., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (red.). Stockholm: Natur och Kultur, s. 28-45 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1998

Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys

Hautamäki, A., 1998, Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Saarinen, E. (red.). Helsinki: Edita, s. 55-83 28 s. (Lastensuojelun Keskusliitto).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1999

Who Wants to preserve the "Scandinavian Service State"? Attitudes to welfare services among the citizens and local government elites in Finland 1992-6

Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C., 1999, The End of the Welfare State? : Public Attitudes to State Retrenchment. Svallfors, S. & Taylor-Gooby, P. (red.). London New York: Routledge, s. 52-86 34 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2000

Konstruktionen av rysktalandes språkinlärning i finlandssvenska dagstidningar

Korkman, C., 2000, Rasism och etnicitet i den finlandssvenska tidningspressen. Sandlund, T. (red.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 75-90 (SSKH meddelanden; nr. 57).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Oppimaan oppimisen arviointi

Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M. & Scheinin, P., 2000, Oppimaan oppiminen yläasteella. Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Ikonen-Varila, M., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, M. & Scheinin, P. (red.). Helsinki: Opetushallitus, s. 1-31 31 s. (Oppimistulosten arviointi; nr. 7/2000).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Presenting QUEST - Quality in early childhood education: A joint European teaching module

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education: Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, s. 7-32 25 s. (Research Report; nr. 216).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The matrix of relationships in the Late Modern family in the Nordic countries: A haven in a heartless world, a disturbed nest och a secure base?

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education : Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, s. 33-121 89 s. (Research Report; nr. 216).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2001

Children's self-concepts as gendered and contextual: Socio-moral self-concepts among 12-year-old Finnish girls and boys

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., jun 2001, Learning in classrooms: A cultural-historical approach. Hedegaard, M. (red.). 1. ed. red. Aarhus: Aarhus University Press, s. 280-304 24 s. (Acta Jutlandica LXXV:1, Social Science Series 23; vol. LXXV:1, nr. 23)(Social science series; nr. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kiintymyssuhdeteoria: teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle

Hautamäki, A., 2001, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (red.). 1. ed. red. Helsinki: WSOY, s. 13-66 52 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mediated economic reality or aching spots of civic society? Finnish mainstream media publicity of welfare disparities in1988-1998

Salovaara-Moring, I. I., Aslama, M., Kivikuru, U., Parikka, T. & Valtonen, S., 2001, Down from the heavens, up from the ashes: the Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. K. J. . K. U. . L. H. . S. J. (red.). Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, s. 433-464 31 s. (VATT-julkaisuja; vol. 27, nr. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2002

Kiintymyssuhdeteoria: Attachment theory

Hautamäki, A., 2002, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (red.). 2 red. Helsinki: WSOY, s. 13-66 53 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Språk, integration och identitet: Ingermanländare i finlandssvensk press

Korkman, C., 2002, Etnicitetsbilden i finlandssvenska medier. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 239-264 25 s. (SSKH meddelanden; nr. 62).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Trauma, reconciliation and generativity: The stories told by the European Veterans

Coleman, P. G., Hautamäki, A. & Podolskij, A., 2002, Critical advances in reminiscence work: From theory to application. Webster, J. D. & Haight, B. K. (red.). New York: Springer, s. 218-232 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2003

Menetyksen läsnäolo vuorovaikutuksessa: varhainen adoptio ja sen hoito

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (red.). Helsinki: WSOY, s. 204-219 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer i Finland

Saksela-Bergholm, S., 2003, Indvandrerorganisationer i Norden. Mikkelsen, F. (red.). København: Nordiska ministerrådet, s. 275-281 7 s. (Nord; nr. 2003: 11).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Så föds Radio Mårran

Haavisto, C., 2003, Mediefostran i finlandssvenska skolor . Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, s. 97-132 32 s. (SSKH Meddelanden; nr. 63).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Vauvan sairaus tai vamma varhaisessa vuorovaikutuksessa

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (red.). Helsinki: WSOY, s. 191-203 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2004

How to be a good mother, when your child does not learn to reciprocate? A case study of a disoriented, both distancing and involving mother of a child with special needs.

Hautamäki, A. & Kontu, E. K., 2004, Clinical applications of the Adult Attachment Interview: A Dynamic-Maturational perspective on development, treatment and adaption in adulthood.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lasten suojeleminen visuaalisesti häiritsevältä mainonnalta

Näre, L. M. & Näre, S., 2004, Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Anttila, A. (red.). Helsinki: Stakes, s. 40-46 6 s. (Raportteja; nr. 284).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Vauvan ja lapsen kehityksellisten tarpeiden huomioiminen lastensuojelussa

Kalland, M., 2004, Lastensuojelu tänään. Puonti, A-M., Saarnio, T. & Hujala, A. (red.). Helsinki: Tammi, s. 119-139 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2005

Eurooppalainen vähemmistökielipolitiikka

Moring, T., 2005, Monikielinen Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, s. 74-97 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Europawahlkämpfe in Finnland: eine vergleichende Analyse

Moring, T., 2005, Wahl-Kampf um Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, s. 269-292 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Globalisoituvat työmarkkinat: asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa

Forsander, A. & Raunio, M., 2005, Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita, s. 26-53 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Health professions and occupations

Riska, E., 2005, The Blackwell companion to medical sociology. Cockerham, W. C. (red.). Oxford: Blackwell, s. 144-158 15 s. (Blackwell companions to sociology).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Integration into work through active labour-market policies in different welfare state regimes.

Malmberg-Heimonen, I., 2005, Young people in Europe: labour markets and citizenship . Bradley, H. & van Hoof, J. (red.). Bristol: Policy Press, s. 223-238 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Joukkoviestintävälineet Suomen poliittisessa järjestelmässä

Moring, T., 2005, Suomen poliittinen järjestelmä. P. S. . . (red.). Helsinki: Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, 300 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lika som bär - eller en finlandssvensk syn på frågor om etnisk mångfald och arbete?

Blomberg, H., 2005, Erilaiset ja samanlaiset: Nuorisobarometri 2005. Wilska, T-A. (red.). Helsinki: Yliopistopaino, s. 111-127 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välinen yhteistyö

Saksela, S., 2005, Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla. Joronen, T. (red.). [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus, s. 89-115 27 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell