Svenska social- och kommunalhögskolan

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publikationer 1973 2020

Filter
Konferensbidrag
2019

Från AI till förstärkt journalistik

Linden, C-G., 17 dec 2019, Medier & demokrati: AI och journalistiken. Holmberg, M. (red.). Göteborg: Lindholmen Science Park, Vol. 2019:4. s. 10-12 3 s. (Rapport; nr. 2019:4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragProfessionell

Öppen tillgång
Fil
2018

Participation and the Blurring Values of Journalism

Hujanen, J. K., 25 sep 2018, The Future of Journalism: Risks, Threats and Opportunities. Allan, S., Carter, C., Cushion, S., Dencik, L., Garcia-Blanco, I., Harris, J., R. S., Wahl-Jorgensen, K. & Williams, A. (red.). London: Routledge, s. 349-358 10 s. (Journalism Studies: Theory and Practice).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2017

Case Drumsö - Hyperlokala nyheter i stadsdelstidning och på Facebook: Paper presented at the Nordmedia conference

Zilliacus-Tikkanen, M. H., 18 aug 2017, (!!Unpublished) Nordmedia conference.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Fil

Finding and Expressing News from Structured Data

Leppänen, L., Munezero, M., Sirén-Heikel, S., Granroth-Wilding, M. & Toivonen, H., 20 sep 2017, AcademicMindtrek '17: Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference. New York: ACM, s. 174-183 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

Perspectives on quality in higher education: knowledge work, ethics and educational commitment

Janhonen-Abruquah, H., Posti-Ahokas, H. & Riitaoja, A-L., 2017, (!!Unpublished) International Consortium for Educational Development (ICED) Conference 2016: Ethics, Care and Quality in Educational Development.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2016

Gymnasieelevers åsikter om standardspråk och variation i finlandssvenskan

Leinonen, T. & Henning-Lindblom, A. B., 2016, Svenskan i Finland . Kolu, J., Kuronen, M. & Palviainen, Å. (red.). Jyväskylä: University of Jyväskylä, s. 92-107 16 s. (Jyväskylä studies in humanities; nr. 298).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
2015

A Critical Reading of European Union’s Social Innovation Policy

11. Fougère, M., Segercrantz, B. & Seeck, H., 2015, Best Paper Proceedings of the Annual Meeting of Academy of Management, 2015: Academy of Management Proceedings. doi: 10.5465/AMBPP.2015.108.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Guarding professional judgement and quality: Finnish press journalists' claims on participatory journalism

Hujanen, J., 2015, Qualidade e Credibilidade no Ciberjornalismo: Livro de Atas do IV Congresso Internacional de Ciberjornalismo. Reis, A. I., Zamith, F., Bastos, H. & Jerónimo, P. (red.). Observatório do Ciberjornalismo, s. 99-114 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Svenskspråkigt nätpedagogik-samarbete i huvudstadsregionen

Rytkönen, A. H., Lindroos, K., Londen, M. T., Ståhl, T. & Lindblom, C., 20 aug 2015, Peda-forum-päivät 2015: Voimaa yhteistyöllä.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2014

Vem vill fortsätta språkstudier i svenska? En undersökning bland unga finskspråkiga

Marton, E., 2014, Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (red.). Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, Vol. 33. s. 311-320 10 s. (Svenskans beskrivning ; vol. 33)(Nordica Helsingiensia ; nr. 37).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2013

Minorities, Majorities and Truly Finnish Finns: An Analysis of Political Rhetoric Concerning Minority Rights

Wahlbeck, Ö., 2013, ATINER's Conference Paper Series: SOC2013. ATINER (Athens Institute for Education and Research), s. 1-16 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Performance objectives in relief and development operations

Kovács, G., Haavisto, I. & Haavisto, C., 2013, EUROMA Proceedings 2013 (European Operations Management Associations). EUROMA

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

The Construction of Social Innovation and Undesirable Consequences of Innovation - A Critical Reading of the European Union’s Social Innovation Policy

Segercrantz, B. & Seeck, H., 2013, EU-Spri Forum Conference 2013 on Management of Innovation Policies, Madrid, April 10-12 (extended abstract)..

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2012

Common past, divided memories: the "Question of Vilnius" in the collective memory of the Polish minority members in Lithuania

Kazlauskaite, R., 2012, Sąsiedztwa III RP - Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne. Dębicki, M. & Makaro, J. (red.). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych, s. 223-235 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

The Finnish Paradox: Language and Politics in Finland

Saukkonen, P., 5 apr 2012, Linguistic Diversity and Political Communication: Workshop 1. Kraus, P. A. (red.). Helsinki: Recode, Vol. 2012. s. 1-11 11 s. (Recode Working Paper Series; vol. 2012, nr. 5).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2011

Finlandssvensk medieanvändning i ett jämförande perspektiv

Vincze, L., 2011, Svenskan i Finland: 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu universitet. Niemi, S. & Söderholm, P. (red.). Joensuu: University of Eastern Finland, Vol. 12. s. 143-150 8 s. (Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Strong support for the Nordic model

Blomberg-Kroll, H., 2011, Conference Report: What Role will the Nordic Welfare Model Play in Globalization?. Mäntyranta, T., Korhonen, A., Karppinen-Lehtonen, P., Lagercrantz, H., Lybeck, M. & Simic, N. (red.). Nordic Centre for Welfare and Social Issues, s. 16-17 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragProfessionell

The Economic and Social Integration of Self-Employed Turkish Immigrants in Finland

Wahlbeck, Ö., 2011, Enterprise Anthropology: Applied Research and Case Study. Zhang, J. & Voon, P. K. (red.). Beijing: Intellectual Property Publishing House, Vol. 11. s. 76-91

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Vad säger socialarbetarna om framtiden?

Blomberg-Kroll, H. & Meeuwisse, A., 2011, Socialtjänstforum – ett möte mellan forskning och socialtjänst: En konferens i Göteborg 12–13 april 2011. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, s. 47-55 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2010

Attachment and sensitivity in a Finnish low-risk sample

Hautamäki, A., 2010, Conference abstracts. International association for the study of attachment (IASA), s. 1-6 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2009

What is the problem with business journalism?

Bidragets titel på inmatningsspråk: Vad är ekonomijournalistikens problem?Linden, C-G., 2009, Työelämän tutkimuspäivät 2009: työn ja elämän laatu. Virkajärvi, M. (red.). Tampere: University of Tampere, s. 225-236 12 s. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja; nr. 1/2010).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2008

Is a multicultural nation state an oxymoron

Similä, M., 2008, Tallinn conference on conceptualising integration: [Integration Foundation ; introduction: Urve Palo]. s. 13-18 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2004

Språklig integration bland unga invandrare i Finland

Korkman, C., 2004, Nordand 6: sjätte konferensen om Nordens språk som andraspråk. Ekberg, L. & Håkansson, G. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 102-114 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2003

Konstruktionen av "vi" och "de" i den finländska massmediediskursen

Haavisto, C., 2003, Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: proceedings of the 12th Nordic Migration Conference . Forsander, A. & Similä, M. (red.). Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, s. 219-239 20 s. (SSKH meddelanden; nr. 65).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Preface: Förord = Esipuhe

Forsander, A. & Similä, M., 2003, Cultural diversity and integration in the Nordic welfare states: proceedings of the 12th Nordic Migration Conference . Forsander, A. & Similä, M. (red.). Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, s. 7-21 14 s. (SSKH meddelanden; nr. 65).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2001

Rysktalande invandrare och deras språk i finlandssvensk press

Korkman, C., 2001, Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning : Linköping den 22-23 oktober 1999. Jönsson, L., Adelswärd, V., Cederberg, A., Pettersson, P. A. & Kelly, C. (red.). Linköping: Linköping University Electronic Press, s. 101-110 10 s. (Linköping electronic conference proceedings ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

1997

Vilka språkdrag lyfter en faktoranalys fram i finskdominerade tvåspråkiga och enspråkigt svenska elevers uppsatser?

Korkman, C., 1997, Svenskans beskrivning 22: förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18-19 oktober 1996. Håkansson, G., Lötmarker, L., Santesson, L., Svensson, J. & Viberg, Å. (red.). Lund: Lund University Press, s. 187-196 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

1982

Activity Environment, Social Class and Voluntary Learning

Hautamäki, A., 1982, Progress in Psychology of Personality. Kossakowski, A. & Obuchowski, K. (red.). Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften , s. 82-94 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

1981

Koululaisen toimintaympäristö ja koululaispersoonallisuuden kehitys: L.S. Vygotskin sovellus sosialisaatiotutkimukseen

Hautamäki, A., 1981, Persoonallisuuden psykologian ongelmia: Suomalais-neuvostoliittolaisen symposion aineistoa. Sorohova, E. V., Zotova, O. I. & Koski-Jännes, A. (red.). Helsinki: Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellisteknillinen yhteistoimintakomitea, s. 75-96 11 s. (Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean julkaisuja; nr. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

1980

10-14 -åringar i utvecklingspsykologiskt perspektiv

Hautamäki, A., 1980, Barns socialisation och alkoholbruk: Rapport från en nordisk konferens. Helsingfors: NAD publications, s. 1-22 21 s. (NU-serien B 20/1980; nr. 20/1980)(NAD-publikation; nr. 2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Kasvuympäristön aiheuttamat kehityserot lapsissa

Hautamäki, A., 1980, Lapsi-yhteiskunta-lainsäädäntö: Raportti seminaarista Matinkylässä, 18.-19.10.1979. Mitchell, R. (red.). Helsinki: Opetusministeriö, s. 191-199 8 s. (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Perheen elinehtojen vaikutus koululaisen toimintaympäristöön

Hautamäki, A., 1980, Mielenterveystutkimuksen tutkijaseminaari: Vuorovaikutustutkimuksen lähtökohdat ja menetelmät, Espoo 24.-25.4.1980. Seminaariraportti. Upanne, M. (red.). Suomen akatemia, s. 38-55 17 s. (Suomen Akatemian julkaisuja; vol. 1980, nr. 18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review