Organisationsprofil

Organisationsprofil

Systematisk teologi omfattar de teologiska vetenskaper som forskar i innehållet och strukturen i kristna eller andra trosläror och uppfattningar. Institutionen för systematisk teologi ger undervisning i dogmatik, ekumenik, teologisk etik, socialetik, religionsfilosofi, hermeneutik och missiologi med sikte på teologie magisterexamen och inom ramen för vetenskaplig påbyggnadsutbildning. Institutionen bedriver även vetenskaplig forskning inom dessa områden och bidrar till samhällsdiskussionen med sin teologiska expertis.

Vid Helsingfors universitet fokuserar den systematiska teologin i synnerhet på delområdena reformationens och medeltidens teologi och filosofi. Den nyaste tidens teologiska frågor, exempelvis det teologiska tänkandet i tredje världen, har också vunnit terräng.

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.