Publikationer

Filter
Kapitel

Justice, Law, Power, and Agency: Defining the Nature of Right(s)

Mäkinen, V., 2010, The Nature of Rights : Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy. Mäkinen, V. (red.). Helsinki: Societas philosophica Fennica, s. 7–28 23 s. (Acta Philosophica Fennica; vol. 87).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Justification by Faith: the View of the Mannermaa School

Saarinen, R., 2014, The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology. Kolb, R. & Dingel, I. (red.). Oxford: Oxford University Press, Vol. 2014. s. 254-263 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång

"Justification by faith" in the ecumenical dialogues of the Lutheran World Federation

Saarinen, R., 2000, Lutherans and Adventists in Conversation: Report and Papers Presented 1994-1998. Beach, B. & Oppegaard, S. (red.). Geneva & Silver Spring, s. 89-105

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Justification through being: Conrad Summenhart on natural rights

Varkemaa, J., 2005, Moral philosophy on the threshold of modernity. Dordrecht: Kluwer Academic, s. 181-193 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Juutalainen usko ja sen tunnustaminen. Fariseukset. Talmud. Juutalainen ja kristillinen messiasodotus. Keitä ovat messiaaniset juutalaiset?

Vasko, T., 1995, Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kultturi . Turtiainen, J. (red.). 1. red. Helsinki: Yliopistopaino, s. 62-64, 65-67, 68-71, 72-74, 75-79, 91-94 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Järki ja teko aristotelismissa

Saarinen, R., 1997, Järki. Niiniluoto, I. & Halonen, I. (red.). Yliopistopaino, s. 23-40

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Järki ja usko

Vainio, O-P., 2011, Johdatus uskonnonfilosofiaan. Vainio, O-P. & Visala, A. (red.). Helsinki: Kirjapaja, s. 143-157 15 s. (Theologica Systematica).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kaksi astetta ja Jumalan valtakunta: Ilmastonmuutoksen syistä ja vastavoimista

Pihkala, P. P., 2011, Jumalan valtakunta. Petterson, J. & Lievonen, O. (red.). Helsinki: Suomen pipliaseura, s. 100-108

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kamppailu tunnustamisesta antiikissa

Kahlos, R. T. M., aug 2017, Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. Haara, H. & Palmén, R. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 209-227 19 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 285).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kant

Pihlström, S. J., 2018, Handbuch Pragmatismus. Festl, M. G. (red.). Stuttgart: J.B. Metzler Verlag , s. 243-249 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kantian Antitheodicism

Pihlström, S., 2019, Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Waibel, V., Ruffing, M. & Wagner, D. (red.). Berlin: de Gruyter, s. 2895-2904 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kantianism and von Wright’s Compatibilism

Reuter, A. M., 2009, Philosophical Probings: Essays on von Wright's Later Work. Stoutland, F. (red.). Automatic Press, s. 83-91 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Karman rautaiset lait

Näreaho, L., 2008, Guruja, joogeja ja filosofeja. Helsinki: WSOY, s. 125-153 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kaste ja kirkon jäsenyys

Saarinen, R., 2009, Oppi ja maailmankuva: professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. T. T. K. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 181-196 16 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kaste teologisena ja kirkko-oikeudellisena kysymyksenä

Jolkkonen, J. & Karttunen, T. (red.), 2009, Oppi ja maailmankuva : professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. T. T. K. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Vol. 261. s. 123-137 15 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 2009, nr. 261).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Katolinen teologia reformaation aattona

Mäkinen, V., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 8-22 15 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Katumus ja paasto: tuhkakeskiviikko

Ruokanen, M., 2005, Suuri suomalainen saarnakirja 1-3: kolmas vuosikerta . Poutiainen, M. (red.). Helsinki: Kirjapaja, s. 125-128 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

"Kehitysraporttien kuva Intiasta on liian myönteinen"

Päivänsalo, V., 14 apr 2012, Kotimaa24 Uutiset. Kotimaa

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Kerjäläisyyden kuva meillä ja muualla

Mäkinen, V. & Pessi, A. B., 2009, Kerjääminen eilen ja tänään: historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. V. M. . A. B. P. . . (red.). Tampere: Vastapaino, s. 9-38 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan filosofian anti nykyajan filosofialle

Kirjavainen, H., 2008, Keskiajan filosofia. Hirvonen, V. & Saarinen, R. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 231-246 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan filosofian tutkimuksesta

Knuuttila, S., 2008, Keskiajan filosofia, toim. Vesa Hirvonen ja Risto Saarinen. Helsinki: Gaudeamus, s. 9-24 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan kirkko Suomessa

Heikkilä, T. & Lehmijoki-Gardner, M., 2002, Keskiajan kirkko: Uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa. Heikkilä, T. & Lehmijoki-Gardner, M. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 25 s. (Tietolipas; nr. 185).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan talousajattelu

Mäkinen, V., 2011, Talous ja yhteiskuntateoria: Vanhan maailman talous ja suuri murros. Heiskala, R. & Virtanen, A. (red.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, Vol. 2011/1. s. 113–137 25 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan tekstilähteet

Hallamaa, O., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 212-230 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan teologian tutkimustraditiot

Kärkkäinen, P., 2009, Keskiajan avain. T. M. L. A. L. J. S. N. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 140-151 12 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan teologian vaiheita

Holopainen, T. J., 2017, Johdatus keskiajan teologiaan. Mäkinen, V. (red.). Helsinki: Kirjapaja, s. 19-45 27 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kierkegaard ennen Kierkegaardia: ehdottoman uskon esihistoria

Annala, P., 2007, Armo kannattaa: Herättäjä-Yhdistyksen vuosikirja 2007. T. U. K. (red.). Lapua: Herättäjä-Yhdistys, s. 122-133 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kirja-arvostelu: Veikko Litzen, Tie Nikeaan. Roomalaisten ja kristittyjen yhteinen matka ajanlaskumme alusta valtiokirkon syntyyn. Turku: K&h ja Kirja-Aurora. 2009. 425 s., kuv. Otsikolla Kaikki tiet vievät Nikeaan.

Salminen, J. T., 2011, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2011. Antila, J. O. & Laine, T. (red.). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, Vol. 101. s. 180-181 2 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirja-arvostelu: Heikki Räisänen, Mitä varhaiset kristityt uskoivat

Salminen, J., 2012, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2012 . Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirkko, teologia ja valta

Mäkinen, V. H., 2017, Johdatus keskiajan teologiaan. Mäkinen, V. (red.). Helsinki: Kirjapaja, s. 200-209 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kirkkojen maailmanneuvoston sosiaalietiikka

Saarinen, R., 1998, Kansainvälinen solidaarisuus ja sosiaalietiikka: STKS:n symposiumissa marraskuussa 1997 pidetyt esitelmät. Raunio, A. (red.). s. 106-118

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirkkojen maailmanneuvoston ykseyslausumat

Saarinen, R., 2006, Signum unitatis - ykseyden merkki: piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Helsinki: Kirjapaja, s. 286-301 16 s. (Tampereen hiippakunnan vuosikirja; vol. 2007).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Kirkkojen tunnustustekstit ekumeenisessa keskustelussa

Rusama, J., 2009, Oppi ja maailmankuva: professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. T. T. K. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 197-209 13 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kirkkojen vastauksia palvelun ja diakonian haasteisiin. Ekumeeninen näkökulma

Rusama, J., 1991, Kerttu Inkala (toim.), Hoivatkaa toinen toistanne: Diakonian teologian käsikirja. Pieksämäki: Kirjaneliö, s. 66-85 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirkkojen yhteinen vastuu seka-avioliitoista.

Rusama, J., 1994, Ekumeeninen vuosikirja. Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, s. 74-106 33 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kirkko-oppi

Saarinen, R. J., 2016, Kirkon tulevaisuuskomitea: mietinnön liiteosa. Kirkkohallitus, s. 11-28 (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta; vol. 48).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Öppen tillgång

Kirkon toimintakenttä muutoksessa

Kääriäinen, K. & Niemelä, K., 2006, Seurakunnan luottamushenkilön perustieto 2007: Yhdessä enemmän. Helsinki: Kirjapaja, s. 13-40 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Kirkot uskonnollisen elämän kokonaisuudessa

Saarinen, R., 2005, Kirkkotiedon kirja. Helsinki: Kirjapaja, s. 327-339 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Klostertheologie auf dem Weg der Ökumene: Wille und Konkupiszenz

Saarinen, R., 2007, Luther und das monastische Erbe. Tubingen: Mohr Siebeck, s. 269-290 22 s. (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the late middle ages, humanism and the reformation; vol. 39).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Knowledge, Faith and Superstition

Kirjavainen, H., 2010, РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ B САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЕ РОССИИ. St Petersburg, Vol. VI. s. 97-112 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kohti poliittista katsomuksellisuutta - Rawlsin käsityksen muunnelma ja piispojen puheenvuoro

Päivänsalo, V., 2007, Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 193-219 27 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 253).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kokonaisvaltainen lähetys toivon välittäjänä: Miten kristillinen usko voi eheyttää elämää

Ahonen, R., 2009, Usko, toivo ja terveys: Kristillinen usko ja lääkärin työ. Puustinen, R. (red.). Minerva, s. 141-158

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kolmas makkabilaiskirja

Nisula, T., 2008, Urhea Judit, viisas Sirak. Helsinki: Kirjapaja, 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Konfliktista vuoropuheluun: kohti monimuotoisempaa uskonnon ja sukupuolen ymmärtämistä

Ahonen, J. & Vuola, E. I. T., maj 2015, Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä . Ahonen (Jylhä), J. & Vuola, E. (red.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 237-240 4 s. (Tietolipas; vol. 247).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Korskeat jumalat

Luukkanen, T. L., 1994, Ikävä. Järveläinen et al., P. (red.). Herättäjä-Yhdistys,

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Kosmologia ja moderni luonnollinen teologia

Kojonen, R., 2013, Ihminen, uskonto ja luonnontieteet: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2012 pidetyt esitelmät. Salminen, J. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 59-75 16 s. (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 277).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kriittinen suvaitsevaisuus ja kontekstuaalinen liberalismi

Päivänsalo, V., 2010, Muuttuvan maailman etiikka: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2009 pidetyt esitelmät . Salminen, J. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 137-156 20 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 266).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kristillinen kulttuuri tukee ihmisyyttä

Rusama, J., 22 nov 2007, Teologia.fi-verkkopalvelu.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig