Publikationer 1974 2020

Filter
Kapitel
2010

Knowledge, Faith and Superstition

Kirjavainen, H., 2010, РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ B САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЕ РОССИИ. St Petersburg, Vol. VI. s. 97-112 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kriittinen suvaitsevaisuus ja kontekstuaalinen liberalismi

Päivänsalo, V., 2010, Muuttuvan maailman etiikka: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2009 pidetyt esitelmät . Salminen, J. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 137-156 20 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 266).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Kristityn lähtökohtia uskontojen väliseen dialogiin

Hukari, A., 2010, Pyhän rajoilla.: Temppelitappeluista uskontodialogiin.. Pruuki, H. (red.). Helsinki: Suomen lähetysseura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kun pyhästä tulee pahaa

Rentola, H-M., 2010, Pyhän rajoilla: temppelitappeluista uskontodialogiin. Pruuki, H. (red.). Suomen lähetysseura

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Luostarisäännön lukujen 14, 15, 56 ja 57 suomennos latinan kielestä

Salminen, J. T., 2010, Pyhän Benedictuksen luostarisääntö: (Regula Sancti Benedicti). Lehmijoki-Gardner, M. & Ainonen, T. (red.). Helsinki: Basam books, Vol. 2010. s. 88, 89, 121 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Luther as a Reader of the Holy Scripture

Vainio, O-P. (Översättare) & Mannermaa, T., 2010, Engaging Luther: A (New) Theological Assesment. Vainio, O-P. (red.). Cascade Publication, s. 223-232 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Martin Luther

Kärkkäinen, P., 2010, Mediaeval commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Volume 2. E. B. P. W. R. (red.). Leiden: Brill , s. 471-494 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Muutosta tekemässä ja todistamassa 1990-luvulla: Irja Askolan haastattelu

Pihkala, P. P., 2010, Toivon siemen: Euroopan kirkkojen konferenssin menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Siukonen, A. (red.). Helsinki: Suomen lähetysseura, s. 20-27 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Mäkinen prosessi

Mäkinen, V., 2010, Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. Roinila, M. (red.). Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Nationalismin vaikutus lähetykseen

Ahonen, R., 2010, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, Vol. 100. s. 260-262

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Nature and Grace

Saarinen, R., 2010, Religion Past and Present. Brill , Vol. 9. s. 65-67 3 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nature and Supernature

Saarinen, R., 2010, Religion Past and Present. Brill , Vol. 9. s. 68-69 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Neitsyt Maria

Vainio, O-P. (Översättare) & Ghiselli, A., 2010, Engaging Luther: A (New) Theological Assesment. Vainio, O-P. (red.). Cascade Publication, s. 173-185 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

On the limits of the genre: Roger Roseth as a reader of the Sentences

Hallamaa, O., 2010, Mediaeval commentaries on the Sentences of Peter Lombard. Volume 2. E. B. P. W. R. (red.). Leiden: Brill , s. 369-404 36 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Original Sin

Saarinen, R., 2010, Religion Past and Present. Brill , Vol. 9. s. 380-381 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ovatko uskontojen pyhät yhdistettävissä?

Jukko, R., 2010, Pyhän rajoilla: Temppelitappeluista uskontodialogiin. Pruuki, H. (red.). Helsinki: Suomen lähetysseura, s. 68-84 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Preface (to Christianity and Chinese Culture)

Ruokanen, M., 2010, Christianity and Chinese Culture. Ruokanen, M. & Huang, P. (red.). Eerdmans, s. ix-xvii 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Seurakunnan ja koulun yhteistyö

Pihkala, P. P., jan 2010, Jo iso, vielä pieni: Kouluikäisen lapsen maailma. Jokela, E. & Pruuki, H. (red.). Helsinki: LK-kirjat, s. 92-112 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Spirit Attacks in Northern Namibia

Groop, K., 2010, Spirit Possession and Trance : New Interdisciplinary Perspectives. London: Continuum, s. 151-170

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Systemaattinen teologia

Raunio, A., 2010, Teologia: johdatus tutkimukseen. Raunio, A. & Luomanen, P. (red.). 4. uud. p. red. Helsinki: Edita, s. 110-155 45 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Teologisia lähtökohtia ekumeeniselle kasvatukselle

Hietamäki, M., 2010, Ekumeeninen kasvatus: Mitä opimme toisiltamme?. Laine, A. & Torppa, M. (red.). Helsinki: Suomen lähetysseura, 15 s. 3

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

The Case of Widows: Christine de Pizan on Defending the Rights of Widows

Paakkinen, I., 2010, The Nature of Rights: Moral and Political Aspects of Right(s) in Late Medieval and Early Modern Philosophy. Mäkinen, V. (red.). Helsinki: Societas philosophica Fennica, s. 131-164 32 s. (Acta Philosophica Fennica; vol. 87).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The Global and Local in Ethics, Education and Representation

Sihvola, J., 2010, The Local Meets the Global in Performance. Koski, P. & Sihra, M. (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 1-20 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Theories of Emotions in Ancient and Medieval Philosophy (in Russian)

Knuuttila, S., 2010, Verbum 12. Vol. 2010. s. 52-72 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Trinity

Kärkkäinen, P. A., 2010, Engaging Luther: a (New) Theological Assessment. Vainio, O-P. (red.). Eugene, OR: Cascade Publication, s. 80-94 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Uskonnonfilosofia

Knuuttila, S., 2010, Mitä on filosofia?. Rydenfelt, H. & Kovalainen, H. A. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 174-186 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Uskontunnustuksen etiikasta synnintunnustuksen etiikkaan

Hallamaa, J., 2010, Minä uskon? Jumala-usko 2010-luvulla: Synodaalikirja 2010. Hytönen, M. (red.). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, s. 197-216 20 s. (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; nr. 110).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Uusateismin haaste

Visala, A., 2010, Minä uskon : Jumala-usko 2010-luvulla. Hytönen, M. (red.). Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, s. 29-46 (Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja; vol. 110).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Varhaiskeskiajan filosofiaa

Holopainen, T. J., 2010, Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, s. 221-226 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

Varmuudesta epävarmoissa oloissa

Kirjavainen, H., 2010, Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? . Roinila, M. (red.). Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys, s. 75-80 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Verotusoikeuden eettiset perusteet

Sihvola, J., 2010, Oikeus. Klockars, K. & Niiniluoto, I. (red.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 33. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Voiko yhteiskuntafilosofia parantaa maailmaa?

Sihvola, J., 2010, Mitä on filosofia?. Rydenfelt, H. & Kovalainen, H. A. (red.). Helsinki: Gaudeamus

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Är förnuftet manligt? En studie i könsmetaforens betydelser

Reuter, M., 2010, Stil, kön, andrahet: Tolv essäer i feministisk filosofi. Björk, U. & Folkmarson Käll, L. (red.). Göteborg: Daidalos , s. 25-52 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Ökumene des Voneinanderlernens als glokales Projekt?

Ruppell, G., 2010, Loccumer Protokoll 61/09. Rehburg-Loccum

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2009

Armeliaisuuden teoista pakkotoimiin: kerjäläisyys keskiajalta varhaiselle uudelle ajalle

Mäkinen, V., 2009, Kerjääminen eilen ja tänään: historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. V. M. . A. B. P. . . (red.). Tampere: Vastapaino, s. 41-69 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Augsburgin tunnustuksen kumoamus

Kärkkäinen, P. A., 2009, Reformaation tunnustukset. Saarinen, R. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 235-275 41 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 264).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Axel Fredrik Granfelt

Luukkanen, T. L., 2009, Biografiskt lexikon för Finland 2. Knif, H., Hertzberg, F., Forsén, J. & Dahlberg, J. (red.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, (Skrifter utg. av sve. litt ; nr. 710:2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Belgialainen tunnustus: käännös ja selitykset

Saarinen, R., 2009, Reformaation tunnustukset. Saarinen, R. (red.). s. 129-152

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Bengt Olof Lille

Luukkanen, T. L., 2009, Biografiskt lexikon för Finland 2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, (Skrifter utg. av sve. litt ; nr. 710:2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Bioetiikka teologisten kysymysten näyttämönä

Hallamaa, J., 2009, Pro vita mundi / [julkaisija: ] Espoon hiippakunta ; [juhlakirjan työryhmä: Antti Rusama ... et al.]. [Helsinki]: Edita, s. 34-46 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Charles Wesley, ekumeeninen virsirunoilija

Rusama, J., 2009, Kylmäin maiden ääriin ja leutoon Indiaan. Pajamo, R. (red.). Helsinki: Hymnologian ja liturgiikan seura, s. 36-58 23 s. (Hymnos : Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja; vol. 2009).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Dortrechtin kaanonit (käännös)

Vainio, O-P., 2009, Reformaation tunnustukset. Saarinen, R. (red.). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 153-182 29 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 264).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Englannin kirkon uskontoartiklat (käännös ja selitykset)

Rusama, J., 2009, Reformaation tunnustukset. Saarinen, R. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 21-39 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Erinnern – für eine ökumenische Zukunft

et. al., 2009, Erinnern – für eine ökumenische Zukunft: 30 Jahre Plädoyer 1979 - 2009. Rüppel, G. (red.). Frankfurt: Verlag O. Lembeck cop., s. 239 - 258

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fabian Collan

Luukkanen, T. L., 2009, Biografiskt lexikon för Finland 2. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, (Skrifter utg. av sve. litt ; nr. 710:2).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Förändrande möjligheter: brytningar i modalteorins historia

Knuuttila, S., 2009, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm: [KVHAA], s. 145-155 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Grace: systematic theology

Saarinen, R., 2009, Religon Past and Present. Brill , Vol. 5.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Haave strategisesta ohjauksesta

Reuter, M., 2009, Akateeminen kysymys?: Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tomperi, T. (red.). Tampere: Vastapaino, s. 203-11 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Im Überschuss: zur Theologie des Gebens

Saarinen, R., 2009, Word-gift-being: justification - economy - ontology. E. B. B. K. H. A. P. W. (red.). Tubingen: Mohr Siebeck, s. 73-85 13 s. (Religion in philosophy and theology).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Introduction

Heinämaa, S. & Reuter, M., 2009, Psychology and Philosophy : Inquiries into the Soul from Late Scholasticism to Contemporary Thought . Heinämaa, S. & Reuter, M. (red.). Springer, s. xi-xvii 7 s. (Studies in the History of Philosophy of Mind; vol. 8).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review