Publikationer 1974 2020

Filter
Kapitel
2009

Towards Fair Development: Rethinking the Difference Principle and a Look at the Foundations of Ownership

Päivänsalo, V., 2009, Handbook of Social Justice. Kakanowski, A. & Narusevich, M. (red.). New York: Nova Science Publishers, s. 125-148 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Työttömyystyön ja työllistämisen teologiaa

Raunio, A., 2009, Työ ja osallisuus. T. R. S. (red.). Helsinki: Diakonia ry, s. 27-34 8 s. (Diakonian vuosikirja; vol. 2009).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Usko ja sen selitykset

Visala, A., 2009, Usko. [Helsinki]: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, s. 461-474 14 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Uskonnollisten uskomusten filosofisesta tutkimuksesta

Koistinen, T., 2009, Usko. [Helsinki]: Helsingin yliopisto, filosofian laitos, s. 263-275 13 s. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; nr. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Westminsterin tunnustus: käännös ja selitykset

Saarinen, R. & Rusama, J. M., 2009, Reformaation tunnustukset. Saarinen, R. (red.). Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 183-217

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Viisauden paluu teologiaan: Kevin Vanhoozerin käsitys teologiasta praksiksena

Vainio, O-P., 2009, Oppi ja historian draama: Vanhoozerin postliberaali teologia. T. T. E. . . T. E. D. N. O-P. V. A. V. (red.). Helsinki: Suomen teologinen instituutti, s. 163-174 12 s. (Iustitia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Virsien ja hengellisten laulujen ekumeeninen teologia

Rusama, J., 2009, Jumalanpalveluselämä muutoksessa. Salminen, J. (red.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 110-129 20 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; nr. 263).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Yksi vai monta totuutta

Ahonen, R., 2009, Luterilaisen Suomen loppu? : Kirkko ja monet uskonnot. Komulainen, J. & Vähäkangas, M. (red.). Helsinki: Edita, s. 165-175

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Zugänge und Kontexte

Ruppell, G., 2009, Erinnern – für eine ökumenische Zukunft. Frankfurt : Verlag O. Lembeck cop., s. 18 - 42

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

‘Human Dignity’ and ‘Humanity’ in Stem Cell Politics: European Union Stem Cell Reports Compared to the Report of the United Stated President’s Council on Bioethics

Rentola, H-M., 2009, Perfect Copy? : Law and Ethics of Reproductive Medicine. Sándor, J. (red.). Budapest: Center for Ethics and Law in Biomedicine, s. 117-136

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2008

1200-luvun aristotelismi

Kitanov, S., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 47-64 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Alister E. McGrath

Vainio, O-P., 2008, Moderne teologi: tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. S. J. K. O. S. R. . . (red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget ,s. 558-570 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Arabialainen filosofia

Kukkonen, T., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 81-97 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Aristotle's theory of perception and medieval Aristotelianism

Knuuttila, S., 2008, Theories of perception in medieval and early modern philosophy. Dordrecht: Springer, s. 1- 22 22 s. (Studies in the history of philosophy of mind; vol. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Baptism, Eucharist and Ministry in the Bilateral Dialogues

Rusama, J., 2008, BEM at 25. Critical insights into a continuing legacy.. Geneva: World Council of Churches Publications, s. 241-264 24 s. (Faith and order paper; nr. 205).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ecumenical councils

Saarinen, R., 2008, Global dictionary of theology. Downers Grove, IL: IVP Academic, s. 262-263 2 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ecumenism

Saarinen, R., 2008, Global dictionary of theology. Downers Grove, IL: IVP Academic, s. 263-269 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Ensimmäinen makkabilaiskirja

Nisula, T., 2008, Urhea Judit, viisas Sirak. Helsinki: Kirjapaja, 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Esipuhe

Reuter, M. & Holm, R., 2008, Koulu ja valta. Reuter, M. & R. H. (red.). Helsinki: Like : Into, 10 s. (Into-pamfletti; nr. 07).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Etiikka

Holopainen, T. M., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 145-168 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Extrinsic

Saarinen, R., 2008, Religion Past and Present. Vol. 4. s. 780

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Flacius, Osiander, Chemnitz - luterilaista teologiaa Lutherin ja Melanchthonin jälkeen

Vainio, O-P., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 136-152 17 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Identiteetti ja kriisi: kirkko jälkikristillisessä yhteiskunnassa

Vainio, O-P., 2008, Julkisoikeudellinen yhteisö vai Kristuksen kirkko?. Lahti: Fonticulus ry, s. 185-199 15 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Johdanto

Holopainen, T. J., 2008, Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia / Johannes Duns Scotus ; suomennos, selitykset ja johdanto: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, s. 9-21 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Karman rautaiset lait

Näreaho, L., 2008, Guruja, joogeja ja filosofeja. Helsinki: WSOY, s. 125-153 29 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Katolinen teologia reformaation aattona

Mäkinen, V., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 8-22 15 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan filosofian anti nykyajan filosofialle

Kirjavainen, H., 2008, Keskiajan filosofia. Hirvonen, V. & Saarinen, R. (red.). Helsinki: Gaudeamus, s. 231-246 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan filosofian tutkimuksesta

Knuuttila, S., 2008, Keskiajan filosofia, toim. Vesa Hirvonen ja Risto Saarinen. Helsinki: Gaudeamus, s. 9-24 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Keskiajan tekstilähteet

Hallamaa, O., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 212-230 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kolmas makkabilaiskirja

Nisula, T., 2008, Urhea Judit, viisas Sirak. Helsinki: Kirjapaja, 5 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Kulttuuriperintö, arvot ja identiteetti

Knuuttila, S., 2008, Kulttuuriperintö ja oppiminen. T. P. V. (red.). [ Helsinki]: Suomen Tammi, s. 12-19 8 s. (Suomen museoliiton julkaisuja; vol. 58).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Logical Positivism

Koistinen, T., 2008, Global Dictionary of Theology. Dyrness, W. A., Kärkkäinen, V-M., Martinez, J. & Chan, S. (red.). Nottingham: InterVarsity Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Lot's departure from Sodom in Augustine

Nisula, T., 2008, Rewritten Bible Reconsidered. Laato, A. & van Ruiten, J. (red.). Turku: Åbo Akademi, (Studies in Rewritten Bible).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Luonnonfilosofia ja kosmologia

Annala, P., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 132-144 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Luther, Paavali ja laki

Saarinen, R., 2008, Paavali valokeilassa. Aejmelaeus, L. & Mustakallio, A. (red.). Suomen eksegeettinen seura, s. 269-298 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fil

Lutheran ecclesiology

Saarinen, R., 2008, The Routledge companion to the Christian church. London: Routledge, s. 170-186 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Martti Lutherin matka reformaatioon

Kärkkäinen, P., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 109-118 10 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Martti Luther ja Vanhan testamentin apokryfikirjat

Nisula, T., 2008, Urhea Judit, viisas Sirak. Kiilunen, J. & Huhtala, A. (red.). Helsinki: Kirjapaja, 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

Meaning finitism - an antirealist position?

Knuuttila, S. & Kakkuri-Knuuttila, M-L., 2008, Approaching truth: essays in honour of Ilkka Niiniluoto. Pihlström et al., S. (red.). London: College publications, s. 49-63 15 s. (Tributes).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Medieval modal theories and modal logic

Knuuttila, S., 2008, Handbook of the history of logic: Volume 2 : Mediaeval and renaissance logic, ed. Dov Gabbay and John Woods. Amsterdam: North-Holland, s. 505-578 74 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Mielenfilosofia

Kärkkäinen, P., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 116-131 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Modernin yhteiskunnan eettiset haasteet: nanoteknologia

Nikkinen, J., 2008, Etiikkaa monitieteisesti: pohdintaa ja kysymyksiä = Multidisciplinary ethics : discussion and questions. Pietilä, A-M. & Länsimies-Antikainen, H. (red.). Kuopio: Kuopion yliopisto, s. 47-62 16 s. (Kuopion yliopiston julkaisuja; nr. 45).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Myöhäiskeskiaika

Hirvonen, V., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 65-80 16 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Natural law and Christian love in Luther's theology

Raunio, A., 2008, Lidenskab og stringens: festskrift til Svend Andersen i anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008. Frederiksberg: Anis, s. 249-262 14 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Nomina nuda tenemus? katsaus James K. A. Smithin hermeneutiikkaan

Vainio, O-P., 2008, Murroksen merkki. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, s. 106-117 12 s. (Iustitia; vol. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Objects of sense perception in late medieval Erfurtian nominalism

Kärkkäinen, P., 2008, Theories of perception in medieval and early modern philosophy. Dordrecht: Springer, s. 187-202 16 s. (Studies in the history of philosophy of mind; vol. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Oikeus ja politiikka

Mäkinen, V., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, s. 169-189 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Omastaan luopuminen Jumalan tekona ja kristillisen elämän perustana

Raunio, A., 2008, Anno Domini: 2008 : Diakoniatieteen vuosikirja. Lahti: Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, s. 84-95 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Philipp Melanchthon: johdatus tutkimukseen

Saarinen, R., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, s. 120-135 16 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Rawls, religion and Lutheran perspective on earthly governance

Päivänsalo, V., 2008, Lidenskab og stringens: festskrift til Svend Andersen i anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008. Frederiksberg: Anis, s. 371-382 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review