Projekt 2008 2019

Filter
Färdig
Färdig

Relevance of the university-industry-school collaboration for prospective teachers

Aksela, M., Ferck Savec, V. & Kousa, P.

01/09/201631/08/2018

Projekt: Forskningsprojekt

Supporting low-achieving students in chemistry

Aksela, M. & Kousa, P.

01/01/201622/05/2019

Projekt: Forskningsprojekt

Molekyyligastronomia LUMA-opetuksessa -täydennyskoulutus

Aksela, M., Tuomisto, M. & Hopia, A.

26/10/201231/12/2015

Projekt: Forskningsprojekt

Photos of Chemistry - Contest

Tamm, M.

01/01/201131/12/2011

Projekt: Forskningsprojekt

Gifted and Talented Students in Science Education

Aksela, M. & Tolppanen, S.

01/01/201031/12/2013

Projekt: Forskningsprojekt

Multimodal Representations in Chemistry

Aksela, M.

01/01/200931/12/2016

Projekt: Forskningsprojekt