Aktiviteter

Docent Lecture: “Novel Aspects in the Carcinogenesis of Oral Squamous Cell Carcinoma”

Abdelhakim Salem (!!Speaker)

28 okt 2020

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Supervisor of Doctoral Thesis

Abdelhakim Salem (Handledare), & Tuula Salo (Handledare)

1 sep 201931 dec 2023

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Journal of investigative and clinical dentistry (Tidskrift)

Abdelhakim Salem (Referentgranskare)

19 apr 201911 maj 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Novel Aspects in Inflammation-mediated Oral Carcinogenesis

Abdelhakim Salem (!!Speaker)

12 jun 2019

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Fil

Cells (Tidskrift)

Abdelhakim Salem (Referentgranskare)

23 apr 2019

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Single cell course week 2018

Pirkko Mattila (Medlem i organisationskommitté), , Päivi Marjaana Saavalainen (Medlem i organisationskommitté), , Anna Valpuri Vähärautio (Medlem i organisationskommitté), & Outi Maria Monni (Medlem i organisationskommitté)

17 sep 201821 sep 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Creative scientists - path towards breakthrough ideas

Chiara Facciotto (Medlem i organisationskommitté), , Vincenzo Cerullo (Medlem i organisationskommitté), & Oana Velcu (Medlem i organisationskommitté)

29 okt 201810 dec 2018

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Single cell transcriptomics symposium 2017

Päivi Saavalainen (Ordförande i organisationskommitté), , Anna Valpuri Vähärautio (Medlem i organisationskommitté), & Outi Maria Monni (Medlem i organisationskommitté)

27 sep 2017

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Immunologian ryhmäopetus, Hammaslääketieteen 3. vuoden opinnot

A. Inkeri Lokki (Lärare)

24 aug 201725 aug 2017

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

10th Finnish Gut Day

Eija Nissilä (Närvarande)

8 jan 2017

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Single cell course week 2017

Päivi Saavalainen (Ordförande i organisationskommitté), & Pirkko Maria Mattila (Medlem i organisationskommitté)

25 sep 201729 sep 2017

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Nanopore sequencing for HLA allele specific RNA expression studies

Tiira Johansson (!!Speaker)

31 maj 2017

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Oral presentation

Humanitas Univeris

Seppo Meri (Besökande forskare)

feb 2016maj 2016

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

American Society of Gene and Cellular Therapy Annual Meeting 2015

Cristian Capasso (Poster presentation)

12 maj 201516 maj 2015

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

European Society of Gene and Cellular Therapy

Cristian Capasso (Poster presentation)

17 sep 201520 sep 2015

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Fil

International oncolytic viruses meeting

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

12 apr 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

Challenges and solutions in Cancer Research and Treatment

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

29 apr 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangPublic Talks

42nd Annual Meeting of the Scandinavian Society of Immunology and Summer School

Anna-Helena Saariaho (Talare: Presentation)

11 jun 201414 jun 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Harayama University

Antti Lavikainen (Besökande forskare)

1 aug 201414 aug 2014

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

American Society of Gene and Cellular Therapy Annual Meeting 2014

Cristian Capasso (Talare: Inledningsanförande (keynote))

21 okt 201425 okt 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Marta Barroso

Seppo Meri (Värd)

1 jul 201430 sep 2014

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Acta Tropica (Tidskrift)

Antti Lavikainen (Referentgranskare)

1 dec 201431 dec 2014

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

2nd Nordic Symposium on Narcolepsy

Anna-Helena Saariaho (Talare: Presentation)

6 jan 20147 jan 2014

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

ASGCT annual meeting 2013

Akseli Hemminki (Poster presentation)

maj 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Supervision of PhD thesis / Petri Nokisalmi

Akseli Hemminki (Handledare)

2013

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Karolinska Institutet

Päivi Saavalainen (Besökande forskare)

1 okt 20133 okt 2014

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Progress in Vaccination against Cancer (PIVAC) 2013

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

3 okt 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

European Journal of Human Genetics (Tidskrift)

Päivi Saavalainen (Referentgranskare)

1 apr 2013

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

15th International Congress of Immunology

Anna-Helena Saariaho (Poster presentation)

22 aug 201327 aug 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

European Society of Gene and Cellular Therapy Annual Meeting 2013

Cristian Capasso (Talare: Inledningsanförande (keynote))

28 okt 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

ASGCT annual meeting 2013 - late breaking oral

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

18 maj 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

FEMS Microbiology Letters (Tidskrift)

Hanna Jarva (Referentgranskare)

2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

International Congress of Immunology

Hanna Jarva (Närvarande)

2013 → …

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Väitöskirjatyön ohjaaja

Hanna Jarva (Bihandledare)

2013 → …

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Innate Immunity (Tidskrift)

Hanna Jarva (Referentgranskare)

2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

ASGCT annual meeting 2013 - oral presentation

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

18 maj 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Väitöskirjatyön seurantaryhmän jäsen

Hanna Jarva (Medlem i avhandlingskommitté)

2013 → …

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Immunobiology (Tidskrift)

Hanna Jarva (Referentgranskare)

2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

1st Nordic Symposium on Narcolepsy

Anna-Helena Saariaho (Närvarande)

7 feb 20138 feb 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Hereditary Angioedema Workshop

Hanna Jarva (Närvarande)

2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Antonie van Leeuwenhoek (Tidskrift)

Hanna Jarva (Referentgranskare)

2013 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

ASGCT annual meeting 2013

Akseli Hemminki (Poster presentation)

maj 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Scandinavian Meeting for Immunology

Hanna Jarva (Närvarande)

2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

BioBio Society Bioscience days, ChemBio Exhibition

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

20 mar 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

German Cancer Research Center DKFZ,

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

25 jun 2013

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Thesis opponent, University of Tartu, Ene Reimann

Päivi Saavalainen (Opponent)

7 dec 2012

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Co-Supervision of PhD thesis / Mari Hirvinen

Akseli Eetu Hemminki (Bihandledare)

24 maj 20121 apr 2016

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

HUCH Keynote Speaker Series

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

29 mar 2012

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Supervision of PhD thesis / Hongjie Wng

Akseli Hemminki (Handledare)

2012

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

HUCH Cancer Center

Akseli Hemminki (Talare: Presentation)

27 apr 2012

Aktivitet: Typer för deltagande i eller organisering av evenemangArrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium