Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Aktiviteter 1900 2918

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Advances in Austrian Economics (Tidskrift)

Uskali Mäki (Medlem i redaktionell ledning)
1991 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Food Microbiology (Tidskrift)

Hannu Korkeala (Medlem i redaktionell ledning)
jan 1991sep 2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Insect Systematics & Evolution (Tidskrift)

Jyrki Muona (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199131 dec 2008

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Entomologica Scandinavica (Tidskrift)

Jyrki Muona (Medlem i redaktionell ledning)
19911999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Pragmatics (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Redaktör)
19921997

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Acta semiotica Fennica (Tidskrift)

Ilkka Niiniluoto (Medlem i redaktionell ledning)
19922011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nuorisotutkimus (Tidskrift)

Elina Lahelma (Medlem i redaktionell ledning)
19922001

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Eeva Pyörälä (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199231 dec 1994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

American journal of medical genetics (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19922010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Alkoholitutkimussäätiö (Förlag)

Klaus Helkama (Medlem i redaktionell ledning)
19922007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Toini Rahtu (Redaktör)
19921993

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Naistutkimus (Tidskrift)

Lea Laitinen (Chefredaktör)
1 jun 199231 dec 1995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Terra (Tidskrift)

Markku Löytönen (Chefredaktör)
1992

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of International Law (Tidskrift)

Martti Koskenniemi (Medlem i redaktionell ledning)
19931995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Sami Pihlström (Medlem i redaktionell ledning)
1993 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

East African Agricultural and Forestry Journal (Tidskrift)

Olavi Luukkanen (Referentgranskare)
1993

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Finnish yearbook of international law (Tidskrift)

Martti Koskenniemi (Chefredaktör)
1993 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Economics and Philosophy (Tidskrift)

Uskali Mäki (Medlem i redaktionell ledning)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

OLE Publications (Tidskrift)

Seppo Tella (Redaktör)
19941999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Elore (Tidskrift)

Pertti Anttonen (Medlem i redaktionell ledning)
19942002

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

World Psychology (Tidskrift)

Klaus Helkama (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Tidskrift)

Riho Grünthal (Medlem i redaktionell ledning)
19942013

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology (Tidskrift)

Jorma Paavonen (Chefredaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Mathematical Physics Electronic Journal (Tidskrift)

Antti Kupiainen (Chefredaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Human Molecular Genetics (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199431 dec 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Jaakko Kaprio (Redaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Jaakko Kaprio (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psykologia (Tidskrift)

Katariina Salmela-Aro (Redaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Anthropology and Archeology of Eurasia (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Econometric Theory (Tidskrift)

Pentti Saikkonen (Redaktör)
1 jan 199431 dec 1999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomen Antropologi (Tidskrift)

Pertti Anttonen (Redaktör)
19941997

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Biological Chemistry (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19942000

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Law and Critique (Tidskrift)

Panu Minkkinen (Medlem i redaktionell ledning)
1 sep 199431 aug 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Genome Research (Tidskrift)

Leena Palotie (Referentgranskare)
19951999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Developmental Neuropsychology (Tidskrift)

Marit Korkman (Referentgranskare)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Entomologica Fennica (Tidskrift)

Lauri Kaila (Medlem i redaktionell ledning)
19952020

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Rassegna di psicologia (Tidskrift)

Klaus Helkama (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

SKY Journal of Linguistics (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Medlem i redaktionell ledning)
19952000

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of International Law (Tidskrift)

Martti Koskenniemi (Redaktör)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Arctos : Acta Philologica Fennica (Tidskrift)

Olli Salomies (Referentgranskare)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Archaeology, ethnology and anthropology of Eurasia (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Reviews in Mathematical Physics (Tidskrift)

Antti Kupiainen (Chefredaktör)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Chemistry: A European Journal (Tidskrift)

Pekka Pyykkö (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199531 dec 2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Pain (Tidskrift)

Eija Kalso (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199531 mar 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Genos (Tidskrift)

Johan C Bärlund (Medlem i redaktionell ledning)
19951997

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Agricultural and Food Science (Tidskrift)

Juha Helenius (Medlem i redaktionell ledning)
19952000

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Teologinen Aikakauskirja (Tidskrift)

Markku Heikkilä (Medlem i redaktionell ledning)
1995 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Scandinavian Journal of Statistics (Tidskrift)

Pentti Saikkonen (Redaktör)
1 jan 199531 dec 2000

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suo (Tidskrift)

Raija Laiho (Chefredaktör)
1 jan 199531 mar 1998

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Acta Anaesthesiologica Scandinavica (Tidskrift)

Eija Kalso (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199531 dec 2003

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift