Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Aktiviteter 1900 2109

Filter
Redaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Jaakko Kaprio (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Anthropology and Archeology of Eurasia (Tidskrift)

Anna-Leena Siikala (Medlem i redaktionell ledning)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Tidskrift)

Riho Grünthal (Medlem i redaktionell ledning)
19942013

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Econometric Theory (Tidskrift)

Pentti Saikkonen (Redaktör)
1 jan 199431 dec 1999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Law and Critique (Tidskrift)

Panu Minkkinen (Medlem i redaktionell ledning)
1 sep 199431 aug 2006

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psykologia (Tidskrift)

Katariina Salmela-Aro (Redaktör)
1994 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

East African Agricultural and Forestry Journal (Tidskrift)

Olavi Luukkanen (Referentgranskare)
1993

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Finnish yearbook of international law (Tidskrift)

Martti Koskenniemi (Chefredaktör)
1993 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nordic Journal of International Law (Tidskrift)

Martti Koskenniemi (Medlem i redaktionell ledning)
19931995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. (Tidskrift)

Sami Pihlström (Medlem i redaktionell ledning)
1993 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

American journal of medical genetics (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19922010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Naistutkimus (Tidskrift)

Lea Laitinen (Chefredaktör)
1 jun 199231 dec 1995

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Nuorisotutkimus (Tidskrift)

Elina Lahelma (Medlem i redaktionell ledning)
19922001

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Pragmatics (Tidskrift)

Jan-Ola Östman (Redaktör)
19921997

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Acta semiotica Fennica (Tidskrift)

Ilkka Niiniluoto (Medlem i redaktionell ledning)
19922011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Terra (Tidskrift)

Markku Löytönen (Chefredaktör)
1992

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Virittäjä (Tidskrift)

Toini Rahtu (Redaktör)
19921993

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Eeva Pyörälä (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199231 dec 1994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Alkoholitutkimussäätiö (Förlag)

Klaus Helkama (Medlem i redaktionell ledning)
19922007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

European Journal of Human Genetics (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199131 dec 2004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International Journal of Food Microbiology (Tidskrift)

Hannu Korkeala (Medlem i redaktionell ledning)
jan 1991sep 2007

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Entomologica Scandinavica (Tidskrift)

Jyrki Muona (Medlem i redaktionell ledning)
19911999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Institutional Research (Tidskrift)

Ian Richard Dobson (Redaktör)
19911999

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Eero Lahelma (Medlem i redaktionell ledning)
1991 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Croatian Medical Journal (Tidskrift)

Jaakko Tuomilehto (Redaktör)
19912011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Human Mutation (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19912004

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Advances in Austrian Economics (Tidskrift)

Uskali Mäki (Medlem i redaktionell ledning)
1991 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Insect Systematics & Evolution (Tidskrift)

Jyrki Muona (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 199131 dec 2008

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Lähetysteologinen aikakauskirja (Tidskrift)

Timo Vasko (Chefredaktör)
19901994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psychiatric Genetics (Tidskrift)

Jaakko Kaprio (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1990 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Neoplasma (Tidskrift)

Antti Vaheri (Medlem i redaktionell ledning)
1990 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Annals of Medicine (Tidskrift)

Leena Palotie (Chefredaktör)
19901994

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Useita kansainvälisiä aikakauslehtiä (Tidskrift)

Risto Renkonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1990

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Molecular and Cellular Probes (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19902002

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psychiatric Genetics (Tidskrift)

Jaakko Kaprio (Redaktör)
1990 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sexually Transmitted Diseases (Tidskrift)

Jorma Paavonen (Medlem i redaktionell ledning)
1990 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sexually Transmitted Diseases (Tidskrift)

Jorma Paavonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1990

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Journal of Microcolumn Separations (Tidskrift)

Marja-Liisa Riekkola (Medlem i redaktionell ledning)
19892001

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tropical Forestry Reports (Tidskrift)

Olavi Luukkanen (Chefredaktör)
6 okt 198931 dec 2010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Eero Lahelma (Chefredaktör)
19891991

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

International diabetes monitor (Tidskrift)

Jaakko Tuomilehto (Redaktör)
19892011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Psychiatric Genetics (Tidskrift)

Leena Palotie (Medlem i redaktionell ledning)
19892010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Accident Analysis and Prevention (Tidskrift)

Heikki Summala (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 198931 dec 2015

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Tiede & edistys (Tidskrift)

Ari Hirvonen (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 1989 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Annals of Medicine (Tidskrift)

Kimmo Kontula (Medlem i redaktionell ledning)
19892010

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Finnish Economic Papers (Tidskrift)

Uskali Mäki (Redaktör)
19882001

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Science Studies : a Scandinavian journal published by the Finnish Society for Science Studies (Tidskrift)

Ilkka Niiniluoto (Redaktör)
19881993

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti (Tidskrift)

Antti Karisto (Medlem i redaktionell ledning)
1 jan 198831 dec 2011

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift. (Tidskrift)

Johan C Bärlund (Medlem i redaktionell ledning)
19881997

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift

Food Quality and Preference (Tidskrift)

Hely Tuorila (Medlem i redaktionell ledning)
1988 → …

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteRedaktör för vetenskaplig tidskrift