Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Aktiviteter 1911 2108

Filter
Utlåtanden vid tillsättning

Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (Extern organisation)

Ilkka Pietilä (Styrelsemedlem)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Swedish University of Agrcicultural Sciences (Extern organisation)

Paula Elomaa (Assessment)
jul 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Assessment of Dr Katharina Kunter for the title of docent (Evenemang)

Tuomas Heikkilä (Styrelsemedlem)
apr 2019maj 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Dutch Research Council (Extern organisation)

Östen Wahlbeck (Expert)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Review panel / Professor or Associate Professor in History / University of Helsinki (Evenemang)

Tuomas Heikkilä (Styrelsemedlem)
jun 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Helsinki (Extern organisation)

Paula Elomaa (Expert)
29 jul 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Medicinska fakulteten (Organisation)

Teija Kujala (Styrelsemedlem)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Lund University (Extern organisation)

Marja-Liisa Riekkola (Assessment)
10 jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Tampere University (Extern organisation)

Lasse Lipponen (Styrelsemedlem)
6 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Statsvetenskapliga fakultetens beredningsgrupp för tillsättningen av en svenskspr. professur i sociologi (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Medlem)
17 jan 201913 mar 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Vienna (Extern organisation)

Liisa Tiittula (Styrelsemedlem)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

National Science Centre, Poland (Extern organisation)

Pauli Antero Heikkilä (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper (Organisation)

Leena Hanski (Styrelsemedlem)
jan 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Svenska litteratursällskapet (Extern organisation)

Hanna Korsberg (Assessment)
26 apr 201916 aug 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Itä-Suomen yliopisto (Extern organisation)

Jari Lavonen (Styrelsemedlem)
3 mar 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Bergen University (Extern organisation)

Hanna Korsberg (Assessment), Frode Helland (Ordförande), Siemke Böhnisch (Assessment)
9 jan 20194 sep 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Oulu (Extern organisation)

Mika Kajava (Styrelsemedlem)
jul 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

KU Leuven (Extern organisation)

Auli Toom (Styrelsemedlem)
feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Doctoral Programme in Social Sciences (Organisation)

Klaus Helkama (Styrelsemedlem)
20 maj 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Eastern Finland, Kuopio (Extern organisation)

Pertti Ahonen (Styrelsemedlem)
jun 2019aug 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Avdelningen för pedagogik (Organisation)

Lili-Ann Wolff (Styrelsemedlem)
maj 2019jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Södertörn Högskola (Extern organisation)

Marcus Norrgård (Assessment)
jun 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Örebro Universitet (Extern organisation)

Ellen Eftestöl-Wilhelmsson (Expert)
1 jan 201920 apr 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Humanistiska fakulteten (Organisation)

Mervi Helkkula (Styrelsemedlem)
mar 2019jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Humanistiska fakulteten (Organisation)

Mervi Helkkula (Medlem)
jan 2019feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Austrian Science Fund (FWF) (Extern organisation)

Mervi Pantti (Styrelsemedlem)
24 apr 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Edinburgh (Extern organisation)

Auli Toom (Styrelsemedlem)
jan 2019feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Lancaster University (Extern organisation)

Matti Miestamo (Assessment)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Ministry of Education (Extern organisation)

Jari Lavonen (Styrelsemedlem)
2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Toronto (Extern organisation)

Jan Klabbers (Expert)
27 feb 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Östersjöstiftelsen (Extern organisation)

Mervi Pantti (Styrelsemedlem)
1 jun 201922 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Statsvetenskapliga fakulteten (Organisation)

Mervi Pantti (Styrelsemedlem)
10 jun 201917 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Dosentuurin asiantuntija-arvio: LT Jarno Riikonen, Tampereen yliopisto (Evenemang)

Kimmo Taari (Styrelsemedlem)
27 mar 201928 apr 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Jyväskylä (Extern organisation)

Kimmo Alho (Assessment)
9 maj 201823 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (Extern organisation)

Jari Lavonen (Styrelsemedlem)
8 jun 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten (Organisation)

Visa Heinonen (Ordförande)
7 feb 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

European Science Foundation (Extern organisation)

Anna-Maija Pirttilä-Backman (Medlem)
feb 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Turku (Extern organisation)

Jukka Finne (Assessment)
2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten (Organisation)

Hanna Korsberg (Expert)
1 jan 20182 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Maanpuolutuskorkeakoulua (Extern organisation)

Markku Löytönen (Styrelsemedlem)
31 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Oikeustieteellisen tiedekunnan oikeustieteen yliopistonlehtorin tehtävän valmisteluryhmä (Extern organisation)

Johan C Bärlund (Medlem)
14 mar 201823 maj 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Åbo akademi (Extern organisation)

Janne Hukkinen (Assessment)
1 mar 201824 apr 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

University of Skövde (Extern organisation)

Kimmo Alho (Assessment)
16 jul 201820 aug 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Fil

Swiss National Science Foundation (Extern organisation)

Terttu Nevalainen (Expert)
jun 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Medicinska fakulteten (Organisation)

Teija Kujala (Styrelsemedlem)
2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning

Svenska litteratursällskapet (Extern organisation)

Hanna Korsberg (Assessment)
4 maj 201813 aug 2018

Aktivitet: MedlemskapstyperUtlåtanden vid tillsättning