Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Aktiviteter

Filter
Medlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Julkisen Sanan Neuvosto (Extern organisation)

Henrik Rydenfelt (Styrelsemedlem)
20202022

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Federation of European Biochemical Societies (Extern organisation)

Maciej Lalowski (Styrelsemedlem)
1 jan 202031 dec 2024

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Suomen Tiedeseura (Extern organisation)

Hannes Lohi (Styrelsemedlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Kasvinsuojeluseura (Extern organisation)

Tuomas Aivelo (Styrelsemedlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

AMEE (Extern organisation)

Philip Daniel Alexander Folger (Styrelsemedlem)
8 jan 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Ympäristöministeriö (Extern organisation)

Leif Schulman (Medlem)
1 maj 202031 dec 2022

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

IPSA (International Political Science Association) (Extern organisation)

Pedro T. Magalhães (Medlem)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Elintarviketieteiden seura, Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (Extern organisation)

Mari Sandell (Ordförande)
8 apr 2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Cognitive Science Society (Extern organisation)

Aleksandra Dobrego (Medlem)
maj 2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Studia generalia -luentosarjan tieteellinen ohjausryhmä (Evenemang)

Tuomas Heikkilä (Ordförande)
1 maj 202031 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

University of Helsinki PhD Students (HYVÄT) (Extern organisation)

Tommi Mäklin (Ordförande)
2020 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Finnish Society for Development Research (Extern organisation)

Johanna Maximilia Götz (Styrelsemedlem)
feb 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Fakulteterna (Organisation)

Tapani Harviainen (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Idäntutkimus - The Finnish Review of East European Stdues (Extern organisation)

Dragana Cvetanovic (Styrelsemedlem)
1 jan 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Universitetets ledning (Organisation)

Hannele Cantell (Medlem)
okt 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Academia Europaea (Extern organisation)

Matti Miestamo (Medlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Helsingin yliopiston tieteentekijät ry. (Extern organisation)

Mietta Lennes (Styrelsemedlem)
1 jan 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Suomalainen Tiedeakatemia (Extern organisation)

Matti Miestamo (Medlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Ylioppilastutkintolautakunta (Extern organisation)

Juhana Aunesluoma (Expert)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Metropolia Polytechnic (Extern organisation)

Marketta Rajavaara (Styrelsemedlem)
20192021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Helsingin kaupunki (Extern organisation)

Hanna Wass (Expert)
1 jan 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Jyväskylän yliopisto kauppakorkeakoulu (Extern organisation)

Mira Karjalainen (Styrelsemedlem)
17 dec 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Finnish Union of University Researchers and Teachers (Extern organisation)

Daniel Wasonga (Medlem)
1 apr 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Taiteen edistämiskeskus (Extern organisation)

Hannah Kaihovirta (Ordförande)
20192021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

World Academy of Art and Science (Extern organisation)

Barry Gills (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Nordic Educational Research Association (NERA) (Extern organisation)

Monica Londen (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

OPETUSHALLITUS (Extern organisation)

Markku Jahnukainen (Medlem)
3 okt 201930 sep 2023

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

VALTIOVARAINMINISTERIÖ, FINANSMINISTERIET, MINISTRY OF FINANCE (Extern organisation)

Henrika Tandefelt (Medlem)
18 jan 201931 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Finnish Literature Society (Extern organisation)

Tiina Onikki-Rantajääskö (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Society for the Neurobiology of Language (Extern organisation)

Aleksandra Dobrego (Medlem)
apr 2019apr 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

The Hakluyt Society (Extern organisation)

Eva Johanna Holmberg (Styrelsemedlem)
19 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Ruokasvatusyhdistys Ruukku (Extern organisation)

Mari Sandell (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

OPETUSHALLITUS (Extern organisation)

Anna von Zansen (Expert)
dec 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

International Standardisation Organization IEC JTC1/SC2/WG2 Unicode Technical Committee (Extern organisation)

Jack Rueter (Expert)
22 jul 20195 aug 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet (Extern organisation)

Kristiina Äimä (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2031

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta (Extern organisation)

Ilja Kokkonen (Medlem)
1 jan 201912 dec 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Steering Group: Lajiturvahanke (Evenemang)

Aino Juslén (Styrelsemedlem)
maj 20192021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Russian Science Foundation (Extern organisation)

Risto Alapuro (Expert)
jul 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Finnish Brain Research Society (Extern organisation)

Dan Bj Lindholm (Ordförande)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Ruralia-instituutti (Organisation)

Aapo Jumppanen (Styrelsemedlem)
1 feb 20191 jan 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

European Labor History Network (Extern organisation)

Olli Matias Siitonen (Medlem)
21 sep 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Teologia.fi -verkkojulkaisu (Extern organisation)

Olli Saukko (Medlem)
aug 2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta (Extern organisation)

Hanna Wass (Medlem)
15 nov 201931 dec 2023

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry. (VIPU) (Extern organisation)

Paula Elomaa (Styrelsemedlem)
1 jan 201931 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Oikeusministeriö (Extern organisation)

Arto Kallioniemi (Styrelsemedlem)
1 dec 201931 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Finnish Matriculation Examination Board (Extern organisation)

Raili Hilden (Ordförande)
25 jan 201931 dec 2021

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Helsingin Eurooppakoulu (Extern organisation)

Eero Salmenkivi (Styrelsemedlem)
24 jun 2019

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

National Audit Office Finland (Valtiontalouden tarkastusvirasto) (Extern organisation)

Markku Lanne (Expert)
1 jan 201931 dec 2020

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Nordic High-Content Screening network (Extern organisation)

Vilja Pietiäinen (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ

Suomalais-venäläinen koulu (Extern organisation)

Johanna Viimaranta (Styrelsemedlem)
2019 → …

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan roll i inhemskt/internationellt offentligt organ