Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Datauppsättningar

World Amphipoda Database

Horton, T. (!!Editor), VLIZ / World Register of Marine Species, 2019

Datauppsättning

NoWork, wave II

Komp-Leukkunen, K. (Skapad av), Kathrin Komp, 2017

Datauppsättning

Nordic crop wild relative web page

Palme, A. (Skapad av), NordGen – Nordic Genetic Resource Center, 2017

Datauppsättning

Project MILDRED Research Data Repository Survey, University of Helsinki

Salmi, A. (Skapad av), Ojanen, M. (Skapad av), Kuusniemi, M. E. (Skapad av), Helsinki University Library, sep 2016

Datauppsättning

NoWork, wave I

Komp-Leukkunen, K. (Skapad av), Kathrin Komp, 2016

Datauppsättning

IMST Treebank

Sulubacak, U. (Skapad av), Pamay, T. (Skapad av), Istanbul Technical University, 9 apr 2016

Datauppsättning

ITU Web Treebank

Pamay, T. (Skapad av), Sulubacak, U. (Skapad av), Istanbul Technical University, 5 jun 2015

Datauppsättning

Catalogue of Stepped Pools

Bonnie, R. (Skapad av), Zenodo, 1 dec 2018

Datauppsättning