Helsingfors universitet

  • Helsinki

    Finland

Publikationer 1962 2025

Filter
Magisteruppsats
2019

Aika, valta ja vastuu - Asiantuntijoiden esimiesten näkökulmia ajanhallintaan

Jumppanen, A., 31 maj 2019, 121 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki – a user perspective

Willberg, E., 2019, Helsinki. 94 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2018
Öppen tillgång

Atmospheric tomography in wide-field adaptive optics

Nousiainen, J. A. J., 4 mar 2018, Helsingin yliopisto. 65 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Fennoskandian arktis-alpiinisen kasvilajiston levinneisyys

Rissanen, T., maj 2018, 86 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Precision Treatment of Acute Myeloid Leukemia: Predictive Response Biomarkers for BET inhibitor JQ1

Saad, J., 27 sep 2018, 63 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Reviving Tradition at the Olufuko Festival 2016: Girls’ Initiation Ritual in Contemporary Namibia

Kuoppala, S. K., 2018, 80 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Secretion of bacteriocins in Leuconostoc carnosum 4010

Cai, Y., 12 jun 2018, 101 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Somatostatin-expressing neurons in the Bed Nucleus of the Stria Terminalis

Elsilä, L., 23 jan 2018, Helsinki. 74 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Turbulence measurements in the water-side boundary layer of a boreal lake

Vähä, A., nov 2018, 59 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Young Okinawans' language attitudes and the Ryukyuan language revitalisation

Santalahti, S., 2018

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

2017
Öppen tillgång
Öppen tillgång

Economics of boreal conifer species in continuous cover and clearcut forestry

Parkatti, V-P. M., apr 2017, Helsinki. 46 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Effect of biochar on microbial biomass and biological nitrogen fixation

Ribeiro Moreira de Assumpcao, C., maj 2017, 58 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Evaluation of the stability of cytochrome P450 immobilized enzyme microreactors

Pihlaja, T., 2017, Helsinki: Tea Pihlaja. 77 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Interpreting the biosensor data of biomolecular interactions

Multia, E., 9 okt 2017, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Kilpailukyky ja Sitra. Kilpailukyvyn käsite Sitran perustamisvaiheessa 1966–1967

Houni, T., 4 okt 2017, Helsingin yliopisto. 89 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Kun mies rakastaa naista: heteroseksuaalisuus antiikin kreikkalaisissa romaaneissa

Asikainen, H. J. S., 2017, 109 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Lintujen lait: eläin 600–500-lukujen kreikkalaisessa runoudessa

Kaski, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto, maailman kulttuurien laitos. 125 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Maaginen noste? Seurantatutkimus elämänfilosofiseen Pafos-seminaariin osallistuneiden hyvinvoinnin muutoksesta.

Laurell, J., 12 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 77 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Metadiscourse in Online Opinion Texts: Exploring variation within a genre

Biri, Y. I., okt 2017, University of Helsinki.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää?

Priklopil, L., 2017, 118 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Fil

Moniäänistyvä uskonnon oppikirja

Satokangas, H. A., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 96 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana

Holmberg, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 71 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

ORGANISATORINEN LUOTTAMUS YLIOPISTON MONITILOISSA

Kortesoja, L., 7 jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 52 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Seeking criteria for biodiversity roofs under Finnish conditions

Liao, W., 2017, 96 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta

Juvonen, S., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Maksniemi, E., apr 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 69 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Lampi, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång

The psychological battlefield: Lord Kitchener’s middle-class volunteers in the Great War

Pöysä, A., 11 sep 2017, Helsinki: University of Helsinki. 75 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
Öppen tillgång

Verkkomateriaalit yliopistotason matematiikan opintojen tukikeinona

Nieminen, J. H., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 114 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Öppen tillgång
2016

Aineiden huuhtoutuminen metsätiekokeiden rakenteissa käytettävästä tuhkasta

Ryhti, K. M., 3 nov 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 153 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Alkyynien aktivointi hydridin siirtoon sekä ynonien toisiintumiseen

Aikonen, S. A. A., 8 aug 2016, 95 s.

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar