• Finland

  • Finland

Internationellt och inhemskt samarbete Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.

Publikationer 2018 2018

Cloning of the wheat Yr15 resistance gene sheds light on the plant tandem kinase-pseudokinase family

Klymiuk, V., Yaniv, E., Huang, L., Raats, D., Fatiukha, A., Chen, S., Feng, L., Frenkel, Z., Krugman, T., Lidzbarsky, G., Chang, W., Jääskeläinen, M. J., Schudoma, C., Paulin, L., Laine, P., Bariana, H., Sela, H., Saleem, K., Sorensen, C. K., Hovmoller, M. S. & 6 andraDistelfeld, A., Chalhoub, B., Dubcovsky, J., Korol, A. B., Schulman, A. H. & Fahima, T., 3 okt 2018, I : Nature Communications. 9, 12 s., 3735.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil