Publikationer 1965 2019

Filter
Antologi eller special utgåva
2019

Seurantauutiset 2019

Björklund, H. (red.), Lahti, K., Heliölä, J., Paukkunen, J., Lehikoinen, A., Tirri, I., Suominen, K. M., Sirkiä, P., Jordan, D. P., Mäkeläinen, S., Valkama, J., Hintsanen, M-L., Hintsanen, L. & Honkala, J., 27 maj 2019, Luonnontieteellinen keskusmuseo. 35 s. (Seurantauutiset 2019; vol. 4, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Öppen tillgång

Suomen lajien uhanalaisuus 2019 - Punainen kirja: The 2019 Red List of Finnish Species

Hyvärinen, E. (red.), Juslén, A. K. (red.), Kemppainen, E. (red.), Uddström, A. (red.) & Liukko, U-M. (red.), 8 mar 2019, Helsinki: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 704 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

Öppen tillgång

Seurantauutiset 2018

Sirkiä, P. (red.), Björklund, H., Honkala, J., Karell, P., Koskenpato, K., Kyheröinen, E-M., Lahti, K., Lehikoinen, A., Mäkeläinen, S., Tirri, I. & Valkama, J., 2018, 39 s. (Seurantauutiset 2018; vol. 3, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Öppen tillgång
2017

Seurantauutiset 2017

Honkala, J. (red.), Björklund, H., Kyheröinen, E-M., Kluen, E., Lahti, K., Lehikoinen, A., Mehtälä, S. (red.), Meller, K., Pavon Jordan, D., Sirkiä, P., Tirri, I. & Valkama, J., 2017, 29 s. (Seurantauutiset 2017; vol. 2, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Öppen tillgång

Vuodet 2015–2016: Luonnontieteellisen keskusmuseon vuosikertomus.

Järvi, J. K. (red.) & Schulman, L. E., jun 2017, Helsinki: Finnish Museum of Natural History.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Öppen tillgång
2016

Metsän salainen elämä

Hallanaro, E-L. (red.), Kuusela, S. (red.), Juslén, A. (red.) & Ryttäri, T. (red.), aug 2016, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 395 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaAllmänheten

Rengastajan vuosikirja 2015

Valkama, J. P. T., 2016, Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo. 96 s. (Rengastajan vuosikirja; vol. 2015)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaProfessionell

2013

Advances in Artificial Intelligence: Local Proceedings

Correia, L. (red.), Reis, L. P. (red.), Cascalho, J. (red.), Gomes, L. M. (red.), Guerra, H. (red.) & Cardoso, P. M. (red.), 2013, Ponta Delgada: CMATI - University of the Azores. 620 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2011

Suomen III lintuatlas

Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A., 2011, [Helsinki]: Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2010

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 7: Register

von Wright, M., Wright, W. V., von Wright, F., Leikola, A. (red.), Lokki, J. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ulfvens, J. (red.), 2010, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 398 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 600:7)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Suomen lajien uhanalaisuus: Punainen kirja 2010

Rassi, P. (red.), Hyvärinen, E. (red.), Juslén, A. (red.) & Mannerkoski, I. (red.), 1 dec 2010, Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 685 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Uudenmaan linnusto

Solonen, T. (red.), Lehikoinen, A. (red.) & Lammi, E. (red.), dec 2010, Helsinki: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry. 511 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2008

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 6: Wilhelm & Ferdinand von Wright. Dagböcker : Register

Leikola, A., Lokki, J. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ulfvens, J. (red.), 2008, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 110 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 6: Wilhelm & Ferdinand von Wright

Leikola, A. (red.), Lokki, J. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ulfvens, J. (red.), 2008, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 615 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; nr. 600:6)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Patterns and Processes of Speciation in Ancient Lakes: Proceedings of the Fourth Symposium on Speciation in Ancient Lakes, Berlin, Germany, September 4-8, 2006

Wilke, T. (red.), Väinölä, R. (red.) & Riedel, F. (red.), 2008, Springer-Verlag. 235 s. (Developments in Hydrobiology; vol. 205)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma: Loppuraportti

Juslén, A. (red.), Kuusinen, M. (red.), Muona, J. (red.), Siitonen, J. (red.) & Toivonen, H. (red.), 2008, Helsinki: Ympäristöministeriö. 146 s. (Suomen ympäristö; nr. 1/2008)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2007

Släkterna Lamberg från Södra Paipis by i Sibbo socken och Stjernberg från Nygård by på Vessö i Borgå socken: släkttavlor

Lamberg, B-A., Olin-Lamberg, C. & Stjernberg, T., 2007, [Grankulla]: [Bror-Axel Lamberg]. 94 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2006

Pyöriäinen Suomessa: ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa : Pyöriäistyöryhmän mietintö

Vuolanto, S. (red.), Ekebom, J. (red.), Ikonen, E. (red.), Karttunen, V. (red.), Lumiaro, R. (red.), Slotte, H. (red.), Virolainen, N. (red.), Halkka, A. (red.), Jordas, K. (red.), Liukko, U-M. (red.), Mäkinen, A. (red.), Vilhunen, J. (red.), Mattson, K. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ympäristöministeriö, 2006, Helsinki: Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. 62 s. (Suomen ympäristö; nr. 40/2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Tumlaren i Finland: förslag till åtgärder för skydd av tumlaren i Finland : betänkande av Tumlararbetsgrupp

Vuolanto, S. (red.), Ekebom, J. (red.), Ikonen, E. (red.), Karttunen, V. (red.), Lumiaro, R. (red.), Slotte, H. (red.), Virolainen, N. (red.), Halkka, A. (red.), Jordas, K. (red.), Liukko, U-M. (red.), Mäkinen, A. (red.), Vilhunen, J. (red.), Mattson, K. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ympäristöministeriö, 2006, Helsingfors: Miljöministeriet, markanvändningsavdelningen. 62 s. (Miljön i Finland; nr. 40sv/2006)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

2004

Konstnärsbröderna von Wrights dagböcker 5: Magnus von Wright Dagbok 1863-1868 : Register

Leikola, A., Lokki, J. (red.), Stjernberg, T. (red.) & Ulfvens, J. (red.), 2004, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 60 s. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

1997

Saaristomeren kansallispuiston ja sen yhteistoiminta-alueen pesimälinnusto 1970- ja 1990-lukujen alussa

Miettinen, M., Stjernberg, T. & Högmander, J., 1997, Vantaa: Metsähallitus. 104 s. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; nr. 68)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

1984

Proceedings of the Fourth Nordic Ornithological Congress, 1983

Stjernberg, T. (red.) & Haila, Y. (red.), 1984, Helsinki: Finnish Academy of Sciences etc. 439 s. (Annales Zoologici Fennici; vol. 21, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review

Proceedings of the Fourth Nordic Ornithological Congress, Joensuu, Finland, 1-5 August 1983

Stjernberg, T. (red.) & Haila, Y. (red.), 1984, Helsinki: Finnish Ornithological Society. 439 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi eller special utgåvaVetenskapligPeer review