Foto på Östen Wahlbeck
  • PB 16 (Snellmansgatan 12)

    00014

    Finland

1992 …2020
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1992 2020

Filter
Kapitel
2019

The Finnish EU Presidency

Wahlbeck, Ö., nov 2019, CEASEVAL Newsletter . Autumn 2019 red. Vol. 4.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

The Future of The Kurdish Diaspora

Wahlbeck, Ö. R., 2019, Routledge Handbook on the Kurds. Gunter, M. M. (red.). London: Routledge - Taylor & Francis Group, s. 413-424 12 s. (Routledge Handbooks).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil
2015

Gamla minoriteter och nya invandrargrupper i en samhällsvetenskaplig debatt om mångkulturalism

Wahlbeck, Ö., 2015, Tala om mångfald!: Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Creutz, K. & Helander, M. (red.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, s. 50-63 14 s. (SSKH Meddelanden; nr. 79).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2013

Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States

Kivisto, P. & Wahlbeck, Ö., 2013, Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States. Kivisto, P. & Wahlbeck, Ö. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1-21 20 s. (Palgrave politics of identity and citizenship).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Multicultural Finnish Society and Minority Rights

Wahlbeck, Ö., 2013, Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States. Kivisto, P. & Wahlbeck, Ö. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 295-324 29 s. (Palgrave politics of identity and citizenship ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Reflections on the Future of Multicultural Inclusion in the Nordic Countries

Kivisto, P. & Wahlbeck, Ö., 2013, Debating Multiculturalism in the Nordic Welfare States. Kivisto, P. & Wahlbeck, Ö. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 325-339 15 s. (Palgrave politics of identity and citizenship ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2012

The Social Integration of Immigrants in Finland

Martikainen, T., Valtonen, K. & Wahlbeck, Ö., 2012, International Perspectives: Integration and Inclusion. Frideres, J. & Biles, J. (red.). Montreal: McGill-Queen's University Press, s. 127-146 (Queen´s Policy Studies).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2011

Svenskar i Finland: ett perspektiv från migrationsforskningen

Wahlbeck, Ö., 2011, Enkel biljett?: Från Sverige till Finland med kärlek, vemod och längtan. Almer, J. & Larsdotter, Y. (red.). Helsingfors: Söderström, s. 11-23 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2010

Kebabyrittäjät -välittäjävähemmistö?

Wahlbeck, Ö., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (red.). s. 32-44 13 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2008

Integrated and marginalised? self-employed Turkish immigrants in Finland

Wahlbeck, Ö., 2008, Sameness and diversity. Blomberg, H., Forsander, A., Kroll, C., Salmenhaara, P. & Similä, M. (red.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, s. 279-304 26 s. (SSKH Skrifter).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Inträdet i finskt medborgarskap

Wahlbeck, Ö., 2008, Social samhörighet och religion. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 363-374

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

2007

Den etniska ekonomin bland turkiska invandrare i Finland

Wahlbeck, Ö., 2007, Ny migration och etnicitet i Norden (Meddelanden från ESF, A:554). Wahlbeck, Ö. (red.). Åbo: Åbo Akademi, s. 139-161

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Diaspora - ett berest begrepp

Wahlbeck, Ö. & Olsson, E., 2007, Transnationella rum - diaspora, migration och gränsöverskridande relationer. Olsson, E., Lundqvist, C., Rabo, A., Sawyer, L., Wahlbeck, Ö. & Åkesson, L. (red.). Umeå: Boréa, s. 43-68

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Inledning. Ny migration och nya etniska identiteter i de nordiska länderna

Wahlbeck, Ö., 2007, Ny migration och etnicitet i Norden. Åbo: Åbo Akademi, s. 5-12

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelProfessionell

The Kurds in Europe

Wahlbeck, Ö., 2007, Sociology of Diaspora: A Reader. Kumar Sahoo, A. & Maharaj, B. (red.). New Delhi: Rawat Publication, s. 443-471

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Turkish Immigrant Entrepreneurs in Finland

Wahlbeck, Ö., 2007, Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship. Dana, L. (red.). Cheltenham: Edward Elgar, s. 433-444

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2004

Kurds in Finland

Wahlbeck, Ö., 2004, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Ember, M., Ember, C. R. & Skoggard, I. (red.). New York: Kluwer Academic, s. 1004-1010

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Turkish Immigrant Entrepreneurs in Finland: Local Embeddedness and Transnational Ties

Wahlbeck, Ö., 2004, Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives. Povrzanovic Frykman, M. (red.). Malmö: IMER, Malmö Högskola, s. 101-122

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2002

Kurds in Europe: From Labor Migrants to Asylum Seekers

Wahlbeck, Ö., 2002, Kurdish Exodus: From Internal Displacement to Diaspora. Ahmed, M. M. A. & Gunter, M. (red.). Sharon, Massachusetts: Ahmed Foundation for Kurdish Studies, s. 73-101

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1998

Refugee Studies and the Concept of Diaspora

Wahlbeck, Ö., 1998, Ethnic Contact and Ethnic Conflict (Research Report No. 123, Department of Sociology). Nelhans, B. & Lavery, G. (red.). Göteborg: Göteborg University, s. 121-134

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Vart tog fältet vägen? Antropologiskt fältarbete i en global värld

Wahlbeck, Ö., 1998, Sociologer om sociologi och metod. Kauranen, R. (red.). Åbo: Åbo Akademi, s. 39-52

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

1997

The Kurdish Diaspora and Refugee Associations in Finland and England

Wahlbeck, Ö., 1997, Exclusion and Inclusion of Refugees in Contemporary Europe. Muus, P. (red.). Utrecht: ERCOMER, s. 171-186

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review