Personlig profil

Utbildning information

PhD The conundrum of pre-eclampsia - from candidate genes to complement system

Utbildning information

MSc Ecology and evolutionary biology

Utbildning information

BSc Ecology with a year in Australasia

Utbildning / akademisk kvalifikation

Biomedicine, PhD, The Conundrum of Pre-eclampsia - From Candidate Genes to Complement System , Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tilldelningsdatum: 24 nov. 2017

Biotieteet: Ekologia ja evoluutiobiologia, FM

Tilldelningsdatum: 10 juni 2011

Biotieteet: Ecology, with a year in Australasia, BSc

Tilldelningsdatum: 17 juni 2005

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.