Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Utbildning information

MSc Ecology and evolutionary biology

Utbildning information

BSc Ecology

Utbildning / akademisk kvalifikation

Biotieteet: Ekologia ja evoluutiobiologia, FM

Tilldelningsdatum: 10 jun 2011

Biotieteet: Ecology, with a year in Australasia, BSc

Tilldelningsdatum: 17 jun 2005

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.