Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

M.Sc. in Environment and Development. Lancaster University, UK (2014)

B.Sc. in Biology. University of Barcelona, Spain (2012)

Vetenskapsgrenar

  • 1181 Ekologi, evolutionsbiologi
  • 5203 Globala utvecklingsstudier

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.