20022020

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer

Filter
Kapitel
2020

En halvdan blandras? Om Erkki Vala, finskan, svenskan och tvåspråkigheten

Elmgren, A., 19 maj 2020, Köpa salt i Cádiz och andra berättelser. Cádizin suolaa ja muita kertomuksia: Festskrift till professor Henrik Meinander den 19 maj 2020. Juhlakirja professori Henrik Meinanderille 19.5.2020. Tandefelt, H., Dahlberg, J., Roselius, A. & Silvennoinen, O. (red.). Siltala

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Öppen tillgång
Fil

Human Rights in Interwar Finland

Elmgren, A., 8 jul 2020, Nordic Histories of Human Rights. Strang, J., Hagtved Vik, H., Jensen, S. L. B. & Lindkvist, L. (red.). Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Lost Land of Bliss: Imagined Temporalities of the Nordic Welfare State

Elmgren, A., 2020, (!!Accepted/In press) The Nordic Economic, Social and Political Model: Challenges in the 21st Century. Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2018

Kansalaisoikeudet? Älymystö ja 1930-luvun valtiovalta

Elmgren, A., 2018, Kansanvallan polkuja: Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun lopulta 2020-luvulle. Meinander, H., Karonen, P. & Östberg, K. (red.). 1 red. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 252-286 35 s. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; nr. 1438).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Medborgerliga rättigheter? De intellektuella och 1930-talets statsmakt

Elmgren, A., 2018, Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands ich Sveriges demokratier 1890-2020. Meinander, H., Karonen, P. & Östberg, K. (red.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 225-256 32 s. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland; nr. 819).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

The Nazi’s Cloven Hoof: Finnish Critiques of Legal Sterilisation

Elmgren, A., 2018, Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Kananen, J., Bergenheim, S. & Wessel, M. (red.). Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2017

"History Bites Us by the Neck": Contemporary Communism(s) in Finland and France

Elmgren, A., 2 aug 2017, Radical Left Movements in Europe. Wennerhag, M., Fröhlich, C. & Piotrowski, G. (red.). Routledge, 7. (The Mobilization Series on Social Movements, Protest, and Culture).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2016

Förfinskandet av Finland: självexotism i den finländska kulturdebatten under första hälften av 1900-talet

Elmgren, A., 2016, Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. Wickström, M. & Wolff, C. (red.). Svenska Litteratursällskapet, s. 319-354 36 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Kekkosen konstit

Elmgren, A., 2016, Vallan ihmeellinen Kekkonen: Katseita erääseen presidenttiin. Lounasmeri, L. (red.). Helsinki: Into kustannus, s. 173-198 26 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelAllmänheten

2015

The Nordic Ideal: Openness and Populism According to the Finns Party

Elmgren, A., 2015, The Paradox of Openness Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus. Götz, N. & Marklund, C. (red.). Leiden ; Boston: Brill , s. 91-119 29 s. 6. (International Studies in Sociology and Social Anthropology; nr. 126).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2013

The Jesuit Stereotype: An Image of the Universal Enemy in Finnish Nationalism

Elmgren, A., 2013, European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. Werner, Y. M. & Harvard, J. (red.). Amsterdam - New York: Rodopi, s. 191-205 17 s. (European Studies; vol. 31).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

2006

Den allrakäraste fienden - Sverige som hot och hopp i mellankrigstidens Finland

Elmgren, A., 2006, Historieforskning på nya vägar. Karlsson, K-G., Ulvros, E-H. & Zander, U. (red.). Lund: Nordic academic press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review