Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 112 Statistik
  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.