Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Genetics and Physiology, MSc

Tilldelningsdatum: 19 juni 2017

Biology, BSc

Tilldelningsdatum: 24 aug. 2015

Vetenskapsgrenar

  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 413 Veterinärvetenskap
  • 11832 Mikrobiologi och virologi