Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Member of the CLUMP Project team under the supervision of Prof. Anna Mauranen.

 

Research interests: cognitive science, linguistics, speech segmentation, interpreting studies.

Methodologies: eye-tracking and other behavioral methods

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.