Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Environmental Sciences, MSc.

Vetenskapsgrenar

  • 1172 Miljövetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.