Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Alexandra Nordström (pol.mag.) är doktorand i doktorandprogrammet 'School, Education, Society, and Culture Doctoral Programme' vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar barns emotioner och affekt, litteracitetspraxis, multilitteracitetens pedagogik samt sociokulturell och new materialist teoribildning. Hon är medlem i Playful Learning Center, och i expertgruppen 'Learning, Culture and Interventions expert group' vid pedagogiska fakulteten. Alexandras senaste projekt är forsknings- och utvecklingsprogrammet 'Inlärning av multilitteracitet med glädje': www.monilukutaito.com/se. Alexandra fungerar även som lärare inom de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen vid pedagogiska fakulteten. Hon fungerar för tillfället som JURE koordinator för EARLI SIG 25 - Educational Theory.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Politices magister

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • Småbarnspedagogik
  • Literacy
  • 5141 Sociologi
  • Childhood Studies

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.