Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Alexandra Nordström är postdoktoral forskare vid pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar små barns affekt, litteracitetspraktiker, multilitteracitetens pedagogik samt sociokulturell och nymaterialistisk teoribildning samt postperspektiv inom pedagogisk forskning. Hon är medlem i Playful Learning Center, och i expertgruppen 'Learning, Culture and Interventions expert group' vid pedagogiska fakulteten. Alexandra fungerar även som lärare inom de svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen vid pedagogiska fakulteten. Hon fungerar för tillfället som JURE koordinator för EARLI SIG 25 - Educational Theory.

Utbildning / akademisk kvalifikation

Politices magister

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • Småbarnspedagogik
  • Literacy
  • 5141 Sociologi
  • Childhood Studies

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.