Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3123 Kvinno- och barnsjukdomar
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.