Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Pedagogical studies, Teacher Qualification, University of Turku, Department of Teacher Education, University of Turku

Tilldelningsdatum: 10 maj 2019

Educational Science, Adult Education, Master of Arts, University of Turku

Tilldelningsdatum: 2 aug. 2013

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.