Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Specialist Degree in Otorhinolaryngology, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 27 juni 2019

Licenciate of Medicine, Turun yliopisto

Tilldelningsdatum: 19 maj 2010

Vetenskapsgrenar

  • 3125 Öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar