Inget foto på Anne Huhtala
  • PB 24 (Unionsgatan 40)

    00014

    Finland

19982019
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Publikationer 1998 2019

Filter
Konferensbidrag
2019

”Den digitala världen får inte ersätta den riktiga världen”: blivande svensklärare och det digitala språnget

Huhtala, A. M., 2019, (!!Accepted/In press) Svenskan i Finland 18. (Svenskan i Finland 18).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2018

Onko opiskelun kautta kehittyvä kaksikielinen identiteetti vain saavuttamaton unelma?

Huhtala, A., 2018, Monimuotoinen monikielisyys. Nieminen, L., Yliherva, A., Alian, J. & Stolt, S. (red.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, Vol. 50. s. 123-124 2 s. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; nr. 50).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2014

Creating oneself through narratives: Agency in first-semester university students' career plans

Huhtala, A., 2014, Special Issue on Insights into Applied Linguistics: Languaging, agency and ecologies. Alanen, R. & Taalas, P. (red.). s. 29-45 17 s. (Apples - Journal of Applied Language Studies; vol. 8, nr. 1).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Metaforiskt om svenskan: universitetsstuderande beskriver svenskan som språk

Huhtala, A., 2014, Svenskan i Finland 14. Kosunen, R., Lepistö, K. & Rossi, P. (red.). Oulu: Oulun yliopisto, s. 73-86 14 s. (Studia humaniora ouluensia; vol. 14).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Prospective Teachers and New Technologies: A Study among Student Teachers

Huhtala, A., 2014, Crossing Boundaries for Learning: through Technology and Human Efforts. Niemi, H., Multisilta, J. & Löfström, E. (red.). Helsinki: University of Helsinki, CICERO Learning Network, s. 135-153 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2013

Språklig och pedagogisk utveckling som mål: blivande svensklärare reflekterar över sin inlärning

Huhtala, A., 2013, Ainedidaktiikka ja koulutuspolitiikka: Ainedidaktiikan symposiumin 2012 verkkojulkaisu. Routarinne, S., Tainio, L. & Juuti, K. (red.). Helsinki, Vol. Tutkimuksia 343. s. 5-22 18 s. (Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

2012

Merta edemmäs kalaan? - Ruotsista inspiraatiota ruotsin opiskeluun

Huhtala, A., okt 2012, Monikielinen arki: AFinLAn vuosikirja 2012, nro 70. Meriläinen, L., Kolehmainen, L. & Nieminen, T. (red.). s. 11-32 22 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review