Foto av Annika Lillrank
1991 …2022

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

 

Forskningsområden:

Docent i socialt arbet särskilt hälsovård, Jyväskylän Yliopisto

  • Subjektiv sjukdomserfarenhet
  • Hälsofrämjande resurser
  • Narrativ metod
  • Invandrare

Aktuell forskning:

"Immigrant families with disabled child in Finland" under utveckling.


Avslutat forskningsprojektet ”Pain and sufferers in social interaction with the health care”, som är ett delprojekt i temahelhet hälsa och samhälle.

Forskningsprojektet
som bygger på narrativa metoder, har i två artiklar utforskat den subjektiva smärtupplevelsen och de svårigheter som olika individer möter för att bli förstådda eller missförstådda inom hälsovården. Orsakerna till svårigheter att förstå subjektiv smärta utgår från en snäv biomedicinsk definition av smärta. Informanterna tvingades kämpa i flera år för en medicinsk diagnos, som var avgörande för både adekvat vård och individuell, social och moralisk legitimitet. Den tredje artikeln granskar kroniskt ryggsjuka kvinnors erfarenheter av förtida sjukpensionering. Kampen för oberoende blir central då den finländska normen utpekar oberoende som förmer än kroppslig bräcklighet och därför att det saknas social praxis för att diskutera beroende på ett värdigt sätt.

Aktuella publikationer:

Lillrank, A. (2009). ”Att kämpa för oberoende – om förtida sjukpensionering i finländska kvinnors självbiografier”. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 46:69-80.


Lillrank, A. (2005). ”Kärsimys, kipu ja moraali: Kertomus selkäkipupotilaan ja terveydenhuollon kohtaamisesta”. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 42:5-17.


Lillrank, A. (2003). “Back pain and the resopution of diagnostic uncertainty in illness narratives”. Social Science & Medicine 57:1045-1054.

 

 

Undervisning:

S1a (71505) Introduktion till socialt arbete

S3 (71502) Människan i livscykelsperspektiv

S2A (71531) Sociala problem och lösningsmodeller

S10 (71542) Handledd studiepratik

S11 (715110) Kandidatseminarium

Länkar:

Utbildning / akademisk kvalifikation

Social work, and health care, Docent, University of Jyväskylä

20052021

Tilldelningsdatum: 20 maj 2005

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete
  • socialtarbete och hälsovård
  • immigration
  • hälsa