Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Genetics and Molecular Biosciences, Master of Science, MSc, Master's Degree, Helsingin Yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteellinen Tiedekunta

1 sep. 20195 juli 2021

Tilldelningsdatum: 5 juli 2021

Vetenskapsgrenar

  • 1184 Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper