Foto av Antti Korpisaari
  • PL 59 (Unioninkatu 38)

    00014

    Finland

20012024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Meritförteckning

Olen vuonna 1975 syntynyt yliopistonlehtori. Maisteriksi valmistuin Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineesta toukokuussa 2000. Väitöskirjani Death in the Bolivian High Plateau: Burials and Tiwanaku Society julkaistiin syyskuussa 2006 arkeologiaan keskittyvässä BAR International Series -sarjassa Oxfordissa, ja tohtorintutkintoni sain saman vuoden joulukuussa Latinalaisen Amerikan tutkimuksen oppiaineesta. Tohtoroitumiseni jälkeen toimin useita vuosia lähinnä post doc -tutkijana, ensin vuoden Helsingin yliopiston Renvall-instituutissa Emil Aaltosen Säätiön rahoittamana, lukuvuonna 2008-2009 kahdeksan kuukauden ajan stipendiaattina Yhdysvalloissa, Harvardin yliopiston alaisessa Dumbarton Oaks -instituutissa, 1.6.2009-31.1.2010 jälleen Emil Aaltosen Säätiön rahoituksella Renvall-instituutissa / Maailman kulttuurien laitoksessa, 1.2.-31.12.2010 Helsingin yliopiston tutkijatohtorina Maailman kulttuurien laitoksessa ja 1.1.-31.8.2011 sekä 1.8.2012-30.4.2013 Säätiöiden post doc -poolin / Alfred Kordelinin Säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa. Suurimman osan 2010-luvusta olen toiminut Latinalaisen Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtorin määräaikaisena sijaisena Helsingin yliopistossa: Nykyinen, 1.1.2018 vakinaistettu työsuhteeni alkoi 1.8.2013. Tätä ennen toimin lehtorina myös 11 kuukauden ajan lukuvuonna 2011-2012 ja 4 kuukauden ajan syyslukukaudella 2007. 9.11.2012 kansleri Niiniluoto myönsi minulle Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin arvon.

Tutkimukseni ovat lähinnä käsitelleet Keski-Andien alueen (= Perun, Bolivian ja Pohjois-Chilen) esi- ja varhaishistoriaa. Kaivaustutkimuksia olen tehnyt Bolivian vuoristoalueella (1998 ja 2002-2006) sekä Bolivian Amazoniassa (2001-2002). Erityisesti vuosien 2003-2006 kaivaukseni Titicacajärven Pariti-saaressa olivat tuloksiltaan maailmanlaajuisestikin merkittävät, tullen noteeratuiksi mm. Science-lehdessä. Vuosina 2011-2013 tutkin arkeologisia museokokoelmia Pohjois-Chilessä. Koska peruskoulutukseni on arkeologiassa, on arkeologinen tutkimusote luonnollisesti vahvasti läsnä julkaisuissani. Operoin kuitenkin sellaisten ajanjaksojen ja tutkimusaineistojen parissa, että olen tutkimusta tehdessäni tutustunut ja käyttänyt hyväkseni erittäin monenlaisia aineistoja: julkaistuja siirtomaa-ajan ja varhaisen itsenäisyyden ajan historiallisia lähteitä, etnografioita, taidehistoriallisia ja luonnontieteellisiä tutkimuksia, jne.

Suurin asiantuntijuuteni koskee Titicacajärven kaakkoispuolella, nykyisessä Boliviassa noin vuosina 500-1100 jaa. kukoistanutta Tiwanaku-kulttuuria, joka lukeutuu Andien alueen merkittävimpiin inkavaltiota edeltäneisiin sivilisaatioihin. Väitöskirjani on vielä tänä päivänäkin kattavin tutkimus Tiwanaku-hautaustavoista, ja Pariti-saaren tutkimusteni tiimoilta olen julkaissut lukuisia Tiwanaku-keramiikkaa ja -ikonografiaa käsitteleviä artikkeleita sekä yhden monografian (Pariti: The Ceremonial Tiwanaku Pottery of an Island in Lake Titicaca; Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, Humaniora 364; 2011). 2010-luvun alkupuolen tutkimukseni Pohjois-Chilessä puolestaan keskittyivät kyseiseltä alueelta dokumentoidun Tiwanaku-kulttuurivaikutuksen laajuuden ja ajoituksen uudelleenarvioimiseen. Tiwanaku-kulttuurin suhteen kuulunkin eittämättä maailman keskeisimpiin asiantuntijoihin. Asiantuntemukseni Keski-Andien esi- ja varhaishistorian suhteen on muutenkin vankka. Yliopisto-opetukseni kautta myös koko Latinalaisen Amerikan historia valloituksesta ja siirtomaa-ajasta aina 2000-luvulle on muodostunut vahvuusalueekseni. Lisäksi olen opettanut kursseja muun muassa Latinalaisen Amerikan elokuvasta.

Vetenskapsgrenar

  • 615 Historia och arkeologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.