Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Natural resources, MSc. in Agriculture and Forestry

Vetenskapsgrenar

  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi