Personlig profil

Vetenskapsgrenar

  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 3121 Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.