Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

MSc. ICT for Internet and Multimedia, University of Padova

20202022

Vetenskapsgrenar

  • 113 Data- och informationsvetenskap