Foto av Arja Kaasinen
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 1B)

    00014

    Finland

1998 …2024

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Utbildning information

luokanopettaja (biologia, musiikki, liikunta, terveystieto)

Utbildning information

biologian aineenopettaja

Utbildning information

filosofian tohtori (kasvatustiede)

Meritförteckning

Suomen lasten metsäretkipäivän organisoija

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.