Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Molecular Virology, Docent, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 10 mars 2017

Biochemistry, PhD, Double-Stranded DNA Phage Bam35: Virion Characterization and Infection Cycle Analysis, Vilnius University

1 jan. 200130 juni 2005

Tilldelningsdatum: 27 juni 2005

Vetenskapsgrenar

  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 1183 Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.