Foto av Camilla Böckelman

Camilla Böckelman, ansvarig forskare

20092023

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Meritförteckning

Helsingfors Universitet, Clinicum, Helsingfors

02/2022-

Klinisk lärare, gastroenterologisk kirurgi

 

Helsingfors universitet, Clinicum, Helsingfors

09/2021-

Ansvarig gruppledare

 

HUS Gastrocentrum, Helsingfors 

12/2020-

Specialistläkare, gastroenterologisk kirurgi

 

Helsingfors universitet, Helsingfors

01/2017-12/2017

Universitetsforskare (postdoc forskare)

 

HUS Gastrocentrum, Helsingfors 

10/2016-11/2020

Specialiserande läkare i kirurgi 

 

Vasa centralsjukhus, Vasa

10/2012-09/2016

Specialiserande läkare i kirurgi

 

Sairaala Lapponia, Kemijärvi

02-09/2012

Hälsovårdscentralläkare

 

Mediverkko Oy

09-12/2011

Jourhavande läkare, verksamhetsställe Lahden kaupungin terveyskeskus

 

Helsinki Biomedical Graduate School, Helsingfors universitet

06/2005-03/2012

Doktorand, Caj Haglunds och Ari Ristimäkis forskningsgrupper, Institutionen för patologi, Helsingfors universitet

 

Uppdrag som referee och redaktionsmedlem

För vetenskapliga tidsskrifter: 29 listade @publons.com (2012-05/2022)

Sakkunnig för 1 doktorsavhandling (2021)

Redaktionsmedlem, Finska Läkaresällskapets Handlingar (2017-2019)

Utbildning / akademisk kvalifikation

Experimentell kirurgi, Docent, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 21 feb. 2020

Medicin, Medicine och kirurgie doktor, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 31 mars 2012

Medicin, Medicine licenciat, Helsingfors universitet

Tilldelningsdatum: 31 mars 2010

Vetenskapsgrenar

  • 3126 Kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi
  • Gastroenterologisk kirurgi
  • cancerforskning
  • 3122 Cancersjukdomar